Rok szkolny 2021/2022

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Z założenia każda edycja Tygodnia Bibliotek przebiega pod innym hasłem, którego wyboru dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – pomysłodawca i koordynator akcji.

Tegoroczna odsłona odbywała się pod hasłem:

„BIBLIOTEKA   ŚWIAT W JEDNYM MIEJSCU”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia Programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r.  doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.

W pierwszych latach było to święto ruchome, ale zawsze odbywające się w tygodniu, w którym przypadał 8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Od kilku lat termin Programu jest stały – Tydzień Bibliotek jest realizowany od 8 do 15 maja. Co roku w maju swoje święto mają bibliotekarki i bibliotekarze oraz biblioteki – ten fakt celebrują podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wydarzenie ma zasięg ogólnopolski, a nasze „jedynkowe”  świętowanie rozpoczęło się 9 maja realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ogłoszono akcję czytelniczą „KRATKA DLA BIBLIOTEKI”, na przerwach starsi doradzali i czytali młodszym ciekawą literaturę. Nie mogło zabraknąć głośnego czytania, które odbyło się w szkolnej bibliotece – jako, że… BIBLIOTEKA świat w jednym miejscu, pod hasłem „Jedynkowe czytanie”. Na specjalne zaproszenie przybyli goście: p. Janina Sierszuła, p. Justyna Kląskała oraz p. Magdalena Dubisz, które wprowadziły uczniów w świat fantazji i wyobraźni. Po krótkim wprowadzeniu o teatrzyku, kamishibai dzieci z klas I poznały książkę „Czułość”, następnie czytaliśmy wspólnie wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima, oraz książkę „Najwyższa na świecie wieża z książek”, Rocio Bonilla.

Więcej o książce: https://biblioteczka-apteczka.pl/2019/04/23/nauczmy-dzieci-czytac-nauczmy-dzieci-latac/

Na zakończenie spotkania każdy otrzymał specjalną receptę na czytanie 🙂

Wraz z Tygodniem Bibliotek w pojawiła się również nowa wystawa kartek wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Na zakończenie zostały wręczone nagrody za udział w konkursie „Gra logopedyczna dla małych i dużych”.

Do zobaczenia za rok!

Monika Raś
Nauczyciel bibliotekarz

Źródło: http://tydzienbibliotek.sbp.pl


PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNO-LOGOPEDYCZNEGO

Na początku maja nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Gra logopedyczna dla małych i dużych”, który był adresowany do wszystkich chętnych uczniów.

Celem konkursu  było  upowszechnianie wiedzy logopedycznej, doskonalenie wymowy trudnych głosek, pobudzanie wyobraźni i twórczej aktywności. Konkurs odbył się w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ogółem wpłynęło 15 prac. Członkowie komisji oceniali pomysł, kreatywność, poprawność językową, estetykę.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie. Gratulujemy talentu oraz wspaniałych efektów Waszej pracy!!! Nagrody zostaną wręczone w piątek 13 maja br. podczas zakończenia Tygodnia Biblioteka.

Tekst i foto: M. Dubisz, M. Raś
KWIETNIOWE ŚWIĘTA KSIĄŻEK

Kwiecień świętowaliśmy w książkowym klimacie. Obchodziliśmy Światowy Dzień Książki dla Dzieci oraz Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Obecnie są to dni celebrowane na całym świecie. Jego celem jest promowanie literatury i czytelnictwa, a także ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień Książki to wspaniała okazja, by zaszczepić dzieciom miłość do książek, która na pewno zaowocuje w ich dalszej edukacji i życiu. Podczas przerw w bibliotece szkolnej czytaliśmy ulubione książki oraz powstało „drzewko czytelnicze”.PODSUMOWANIE KONKURSU O KOCIE CUKIERKU

We wtorek 15 marca br. odbyło się podsumowanie konkursu na wizerunek kota Cukierka. Wręczono nagrody zwycięzcom i podziękowania wszystkim uczestnikom.

Na piętrze przed biblioteką szkolną można zobaczyć wyeksponowane prace na wystawie pokonkursowej. Najlepsze zostaną wysłane do autora książek z serii  książek „Cukierku, Ty łobuzie!” – pana Waldemara Cichonia.

Dziękujemy za udział i zainteresowanie 🙂

Monika Raś, Ewelina Ostach


Wyniki szkolnego konkursu na wizerunek KOTA CUKIERKA

Z okazji obchodów Światowego Dnia Kota zorganizowano w naszej szkole konkurs na wizerunek KOTA CUKIERKA, którego uczniowie najmłodszych klas znają doskonale z książek oraz spotkania autorskiego z Waldemarem Cichoniem. 

Do organizatorów wpłynęło 69 prac. Dziękujemy za tak liczny udział i za wszystkie prace – są cudowne! Wybór był baaardzo ciężki 🙂

Nagrodzone prace zostaną przesłane do autora serii książek „Cukierku, ty łobuzie!” jako forma podziękowania za spotkanie autorskie.

Gratulujemy zwycięzcom!

                                                                                            Organizatorzy
NOWOŚCI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

Zapraszamy nowości do biblioteki szkolnej! Przyjdź – usiądź – poczytaj! Biblioteka wzbogaciła się o mnóstwo pozycji książkowych, bo aż ponad 250 egzemplarzy totalnie nowych i wartościowych książek dla młodszych o starszych czytelników! Spis zakupionych książek jest dostępny w zakładce NPRC! Ponadto ze środków przekazanych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono wygodne pufy, fotel, siedziska i stoliki dzięki czemu stworzono przytulny kącik czytelniczy 😉 
Zapraszam do odwiedzin! 

Monika Raś
nauczyciel bibliotekarz


W I semestrze bieżącego roku szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 przystąpiła do realizacji Priorytetu 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Otrzymaliśmy ogółem 15 000 zł dofinansowania. Kwota przyznanego wsparcia finansowego wyniosła 12 000 zł i wkład własny: 3000 zł.

Za kwotę 7 500 zł zakupiono 255 książek. Kwota przeznaczona na wyposażenie biblioteki to 7 500 zł. Zakupiono: stoliki, pufy, siedziska, fotel, krzesła do mini czytelni (kącik czytelniczy), znajdującej się w bibliotece.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Koordynator szkolny: Monika Raś

WYKAZ KSIĄŻEK ZAKUPIONYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W RAMACH REALIZACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 TUTAJ


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

Wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Aby przystąpić do programu, nasza szkoła musiała wnieść wkład własny w wysokości minimum 3.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mogliśmy przeznaczyć 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

 W ramach pozyskanych środków mogliśmy kupić:

 • książki będące nowościami wydawniczymi;
 • nowe egzemplarze lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych;
 • książki do słuchania – audiobooki;
 • książki obrazkowe;
 • książki z powiększoną czcionką;
 • książki uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W ramach pozyskanych środków nie mogliśmy kupić:

 • podręczników;
 • słowników, encyklopedii;
 • filmów;
 • gier komputerowych i planszowych.

Zgłoszone w wyniku konsultacji propozycje zostały przeanalizowane pod kątem zasadności zakupu, biorąc pod uwagę przede wszystkim aktualny stan naszego księgozbioru i potrzeby czytelników. Zgodnie z warunkami programu lista została również przedstawiona i pozytywnie zaopiniowania przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Ostateczna propozycja zakupu zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz tablicy przed biblioteką.

 

Planowane zakupy

Lista książek z NPRC

 

DZIAŁANIA i PROJEKTY

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

KOLEJNE SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI

W RAMACH PROJEKTU CZYTELNICZEGO

„LUBIMY CZYTAĆ!”

 W piątek 17 stycznia br. miało miejsce kolejne spotkanie z grupą „Żabki” z koźmińskiego przedszkola. Praca z książką czyli oglądanie obrazków, głośne czytanie opowiadania „Zimowe zabawy” było połączone z rozmowami na temat zimy, spędzania czasu i zabaw na śniegu. Po swobodnych wypowiedziach dzieci zorganizowaliśmy „bitwę na śnieżki” … wykonane z gazet, aby przywołać zimę do nas na ferie. J Na zakończenie spotkania nasze uczennice zaprezentowały taniec z pomponami pod hasłem: „BAŁWANKI-RYMOWANKI”. Wszyscy świetnie się bawili!


PROJEKT EDUKACYJNY – READING IN ENGLISH

READING IN ENGLISH to projekt, który został zrealizowany w klasach VII. W celu rozwijania swoich umiejętności czytania w języku obcym, uczniowie zostali poproszeni o wybranie w bibliotece szkolnej jednej z książek napisanych w języku angielskim. Po przeczytaniu każdy uczeń otrzymał do rozwiązania quiz o swojej książce. Uczniowie przygotowali plakaty, które promują czytelnictwo i zachęcają koleżanki i kolegów do czytania w języku obcym. Takie lektury nie tylko wzbogacają wyobraźnię, ale również rozwijają umiejętności językowe.

Realizacja projektu: Paulina Janicka

Zdjęcia: Monika Raś


Projekt edukacyjny w klasach II – DOBRE SERCA ŚWIĘTYCH. 

Cele projektu: kształtowanie pojęcia święty u dzieci, zachęcenie uczniów do poszukiwania wzorców osobowościowych wśród błogosławionych i świętych, zwłaszcza bliskich młodemu pokoleniu, rozwijanie postawy chrześcijańskiego zaangażowania.

Realizacja: Izabela Kaźmierczak


Świąteczne spotkanie z przedszkolakami – projekt czytelniczy “Lubimy czytać!”

W piątek 13 grudnia br. odbyły się kolejne zajęcia w przedszkolu “Parkowe Skrzaty” w grupie Słoneczka. Uczennice naszej szkoły wraz  z opiekunami przygotowały zajęcia o tematyce świątecznej. Wspólne czytanie bajek o Św. Mikołaju i reniferach uświetniła świąteczna muzyka i taniec. Na zakończenie spotkania  powstały reniferki z papieru.
Bardzo dziękujemy za mile spędzony czas i serdeczne przyjęcie!
Monika Raś, Agnieszka Maryniak

PROJEKT EDUKACYJNY W KLASACH VII

„MOC CZYTANIA – NAJLEPSZA KSIĄŻKA W NASZEJ BIBLIOTECE

Klasy VII brały udział w projekcie edukacyjnym, w którym za zadanie mieli przeczytać i zaprezentować najbardziej interesujące nowości wydawnicze w naszej bibliotece. Działania te przedstawili w formie plakatów i prezentacji, tak aby zachęcić innych do czytania wybranych przez siebie książek.

Cele projektu to:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych i umiejętności rozmowy o literaturze,
 • rozwijanie umiejętności ekspresyjnego i krytycznego odbierania wybranej książki,
 • doskonalenie umiejętności motywowania i zachęcania rówieśników do czytania książek,
 • doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Tekst i zdjęcia: Monika Raś, Magdalena Dubisz


PISANIE LISTU DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Podczas Świątecznego Kiermaszu dzieci napisały list do Świętego Mikołaja przy miłej i świątecznej muzyce.  Działania były połączone z zabawą ruchową, którą poprowadziły uczennice z klasy VIII a.  Radości nie było końca! Ekspresowa skrzynka zebrała wszystkie listy, które zaraz pomknęły na Biegun Północny, aby prezenty zdążyły dotrzeć pod choinkę do 24 grudnia…

Tekst i zdjęcia: Monika Raś, Agnieszka Maryniak


 Projekt edukacyjny – Bajkoterapia –

Dobre uczynki i wartości w naszym życiu.

 Dobre uczynki=pozytywne emocje – projekt edukacyjny

Dzieci z klas III poznały dobre uczynki Cecylki Knedelek oraz uczyły się jak reagować kiedy komuś dzieje się krzywda. Same odegrały scenki dramowe i wcieliły się w role aktorów.
 

PROJEKT SLEEVEFACE – CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ

Sleeveface – co to jest? To fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki, bądź płyty częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące zabawne i kreatywne połączenie osobowości czytelnika z jego książkowym wcieleniem.Termin sleeveface powstał w kwietniu 2006 i został upowszechniony przed Johna Rostrona i Carla Morrisa, w wersji winylowej, w publikacji o tej samej nazwie.Samo zjawisko powstało wcześniej, zwłaszcza

z wykorzystaniem płyt winylowych i oczywiście upowszechniło się za sprawą mediów społecznościowych.

Zapraszamy do obejrzenia sleeveface z książką zorganizowanego w naszej szkolnej bibliotece.Udział w nim wzięli uczniowieklas VIII, którzy zaprezentowali nowości czytelnicze zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Mamy nadzieję, że po obejrzeniu sfotografowanej okładki sięgniecie po nowe książki z naszej biblioteki  i zechcecie je bliżej poznać!

Zapraszamy 

 


Projekty edukacyjne w klasach VI

PUSTYNNE SZLAKI STASIA i NEL 

ŚLADAMI BOHATERÓW LEKTUR – “W PUSTYNI I W PUSZCZY”, “FELIX, NET I NIKA”.

Hanna Głuszek, Marcin Ziętkiewicz
Fot. Monika Raś


Wpływ czytania na rozwój dzieci – prezentacja i list do rodziców od Pani Ireny Koźmińskiej – Prezes fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.

List do rodziców od Pani Ireny Koźmińskiej – Prezes fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

 „Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil
z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość…”

 Drodzy Rodzice!

Każdy z nas pragnie dla swego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości. Ale czy wiemy, jak to osiągnąć? Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia? Wiele zależy od nas, rodziców.

Dzieciom przede wszystkim potrzebna jest nasza ciepła, cierpliwa obecność
i przewodnictwo – rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków, ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu, a także nasz własny przykład. To daje im wiarę w swoje siły, a także poczucie oparcia w rodzinie.

Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu osobiście czasu, nie tłumacząc, nie czytając. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swych najbliższych w milionach codziennych sytuacji i wspólnych zajęć. To ich styl życia, ich język i ich wartości przejmuje.

Wychowanie nie może polegać jedynie na reagowaniu na dziecięce błędy i karach za złe zachowanie. Przecież dziecko samo z siebie zwykle nie wie- bo i skąd miałoby wiedzieć? – co jest dobre, a co jest złe, dopóki mu tego spokojnie i wielokrotnie nie wytłumaczymy.

Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Im więcej go dla dziecka wygospodarujemy, tym lepiej. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych
wartości i prawdziwych zagrożeń: od palenia papierosów i picia alkoholu, po wczesny seks, narkotyki i działania aspołeczne.

Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych wzorców i wartości, takich jak miłość, szacunek, poczucie bezpieczeństwa, radość.

Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Od urodzenia, gdyż zanim zacznie ono mówić i czytać, powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Ważne jest czytanie chłopcom, gdyż ich umiejętności językowe rozwijają się wolniej.

Czytanie dziecku rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza. Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet wtedy, gdy jest już ono w gimnazjum. Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniej­szej społecznej kompetencji – sprawnego posługiwania się językiem. Język to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi i do samodzielnego zdobywania wiedzy. Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu.

Dlatego czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie!

Irena Koźmińska
Prezes fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom.


Czytelniczy Nobel – czyli najlepsze książki w naszej szkolnej bibliotece zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Poniżej prezentujemy listę książek wskazanych przez uczniów jako najciekawsze w naszej bibliotece:

 1. Szczęśliwy ten kto dostanie Dunię
 2. Pan Kuleczka. Radość
 3. Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica pożarów, Tajemnica wyścigu
 4. Oskar i pani Róża

KSIĄŻKA ŁĄCZY POKOLENIA – WYSTAWA ULUBIONYCH KSIĄŻEK NAUCZYCIELI Z CZASÓW DZIECIŃSTWA

LISTOPAD – miesiącem biblioterapii – OBCHODY ŚWIĘTA BIBLIOTERAPII

pod hasłem – KTO CZYTA – ROZUMIE.

 

Książka łączy pokolenia – czytali nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Literatura zmienia się i gusta czytelnicze również. Każdy z nas – mimo wszystko – ma lekturę, która wywołuje miłe wspomnienia, jak choćby głos babci czy zimowy wieczór spędzony na kolanach czytającej mamy. Uczniowie klas VII zapytali nauczycieli, co czytali kiedy byli dziećmi? Okazało się, że nasi pedagodzy sięgali po najróżniejszą literaturę, czego dowodem okazała się bogata wystawa w bibliotece szkolnej. Spośród książek, wskazanych przez nauczycieli, które szczególnie zapadły im w pamięć pojawiły się:„Ania z Zielonego Wzgórza” i „Dzieci z Bullerbyn” – większość nauczycieli upodobała sobie szczególnie te dwie pozycje literackie.

Kolejne tytuły to:„Pan Samochodzik”, „Łysek z pokładu Idy”, „W pustyni i w puszczy”, „Krzyżacy”, „Szara Wilczyca”, seria o Tomku A. Szklarskiego, „Oto jest Kasia”, wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima, „Jarzębinka”, „Robinson Kruzoe”,”Stary człowiek i morze”., „Karolcia”, „Zapałka na zakręcie”, „O psie, który jeździł koleją”, „Szatan z siódmej klasy”, „Opowieść wigilijna”, „Bajka o rybaku i złotej rybce”.

Wracajmy więc coraz częściej pamięcią do dzieciństwa i nie pozwalajmy, by nasze ulubione książki nie odchodziły w zapomnienie

Dziękuję wszystkim za włączenie się do akcji 


Projekt czytelniczy „LUBIMY CZYTAĆ!” w przedszkolu Parkowe Skrzaty

Nasza szkoła rozpoczęła niedawno współpracę z koźmińskim przedszkolem „Parkowe Skrzaty”, w którym prowadzimy projekt czytelniczy „Lubimy czytać!”, w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W grupach lokalnego przedszkola, u 5 i 6-latków cyklicznie organizowane są zajęcia edukacyjne i relaksacyjne. Podczas spotkań uczniowie klasy VIII a prezentują wybrane wcześniej książki, do których dobrane są różne zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne, inscenizacje itp.

Rozpoczynając akcję, mieliśmy przede wszystkim na celu zaszczepić w dzieciach miłość do książek, ukazać piękno dziecięcej literatury oraz włączyć uczniów ze starszych klas w te działania. Kierując się wybranymi priorytetami dotyczącymi czytelnictwa zorganizowaliśmy wiele form aktywności, sytuacji edukacyjnych, realizujących owe cele we współpracy z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją przedszkola.

Na pierwszych zajęciach zaczęliśmy od prezentacji baśni „Brzydkie Kaczątko” w połączeniu z pracą plastyczną, wykonaną metodą origami, którą dzieci stworzyły wspólnie z naszymi uczniami. Kolejne spotkanie było okazją do świętowania Dnia Pluszowego Misia. Dziewczyny z klasy VIII a doskonale wcieliły się w role pluszowych misiów w tańcu „Gummy Bear” a później przedstawiły wiersz Danuty Wawiłow pt.  „Marysia i Miś”. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku i wspólnego tańca.

Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Takie spotkania na długo zapadają w pamięć dzieci, o czym świadczą żywe dyskusje o bohaterach wysłuchanych opowiadań. Zachęcamy również dzieci do wyrażania swoich emocji, uczuć, spostrzeżeń po wysłuchanej baśni, bajce, opowiadaniu, za pomocą prac plastycznych czy wypowiedzi dzieci. Jest to niezwykłe doświadczenie dla nas, nauczycieli jak i uczniów naszej szkoły.

NASZE EMOCJE projekt w kl. I
Uczniowie klas pierwszych poznali różne emocje takie jak radość czy złość w oparciu o książkę G. Kasdepke “Wielka księga uczuć”.

Projekt edukacyjny w klasie V – NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

 

Młodzież z klasy V c poznała nieznane dotąd  dla nich wiersze polskich poetów m. in. Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Joanny Kulmowej, do których stworzyli ilustracje.


Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Autorem listu i plakatu jest Kęstutis Kasparavičius a motto brzmi: Książki pomagają nam zwolnić (ang. Books help us slow down). W tym roku wiadomość do dzieci wysyła sekcja litewska IBBY.

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy co roku 2 kwietnia,
w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.

Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku.

Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przeczytane po raz pierwszy w dzieciństwie zapadają głęboko w pamięć i zostają
z nami przez całe dorosłe życie.

To święto ma skierować naszą uwagę na zawartość biblioteczki najmłodszych czytelników oraz wspierać czytelnictwo. Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku uczy je myślenia, rozwija język, pamięć, wyobraźnię, buduje i umacnia więź pomiędzy nim a jego rodzicem. Zapewnia też emocjonalny rozwój, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Jest najlepszą inwestycją
w pomyślną przyszłość dziecka. Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomaga mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która odbywa się od 2001 roku i ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom. Dlaczego warto czytać dzieciom? Zalet jest bardzo wiele. Książki dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, pamięć, uczą logicznego myślenia, kojarzenia faktów. Książki mają także w sobie duży ładunek emocjonalny. Zaszczepiając młodym miłość do czytania, jest nadzieja, że w przyszłości częściej będą siedzieć z nosem w książce niż w smartfonie…


AKCJA CZYTELNICZA „PRZERWA NA CZYTANIE”

W środę 15 maja nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie odbywało się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem #biblioteka.

Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe i można sięgnąć po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Patronat medialny: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
#biblioteka

#tydzieńbibliotek2019

 Więcej informacji: http://sp1.kozminwlkp.pl/2019/05/17/przerwa-na-czytanie/

REKORDOWY FINAŁ AKCJI CZYTELNICZEJ „PRZERWA NA CZYTANIE”

IV Przerwa na czytanie – to ogólnopolska akcja bicia rekordu w czytaniu na przerwie, była wydarzeniem wyjątkowym. Pierwszy raz w objęła swoim zasięgiem całą Polskę oraz 10 innych państw.

Wstępnie 1500 placówek oświatowych zadeklarowało w niej swój udział. Ostatecznie akcja odbyła się w 991 placówkach oświatowych gdzie czytało 156 tysięcy 290 osób oraz w 14 placówkach partnerskich na świecie: na Litwie,
w Grecji, Rumunii, Turcji, na Węgrzech, w Bułgarii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Macedonii oraz Francji, w których łącznie czytało 2839 osób.

Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.
Patronat medialny objęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

W sumie akcja zgromadziła oszałamiającą liczbę 158 809 osób czytających na przerwie.

#biblioteka

#tydzieńbibliotek2019

 Relacja z akcji w naszej szkole: http://sp1.kozminwlkp.pl/2019/05/17/przerwa-na-czytanie/

 


SPOTKANIE AUTORSKIE Z TOMASZEM SZWEDEM

W piątkowy poranek, 24 maja dzieci z klas pierwszych uczestniczyły
w spotkaniu autorskim z Tomaszem Szwedem – autorem książek dla dzieci: Klinika Małych Zwierząt w Leśnej Górce, Jesień w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce, Zima w Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce, Wiosna w Klinice Małych Zwierząt  w Leśnej Górce.

         Spotkanie miało miejsce w koźmińskiej Bibliotece Publicznej w ramach XVI Tygodnia Bibliotek. Tomasz Szwed to również znany kompozytor, piosenkarz country i folk, psychoterapeuta,  członek zespołu terapeutyczno-badawczego Fundacji „A kogo?” w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Na samym początku  autor zaskoczył młodych uczestników niekonwencjonalnym powitaniem: „Chwała zielonym lasom!”, które używane jest przez książkowych bohaterów z Leśnej Górki.  Na takie pozdrowienie należy oczywiście odpowiedzieć: „I czystej wodzie chwała!”, co wszyscy skwapliwie uczynili

Autor z niezwykłą ekspresją czytał fragmenty swoich książek oraz opowiadał, co ciekawego można zobaczyć w lesie. Atrakcyjnym elementem spotkania były muzyka i śpiew. Pan Tomasz śpiewał wesołe piosenki
o zwierzętach, w czym ochoczo pomagali mu uczniowie, wykonując razem
z nim wpadający w ucho utwór pt. „Panie bobrze” oraz  „Ptasią piosenkę”. Nie zabrakło także różnych wesołych zabaw np. „Łap kolory” czy „Łap piórka” – odgadywanie, z jakich drzew są prezentowane liście i zabawy ruchowe
z piórami ptaków. W nagrodę pan Tomasz obdarował dzieci naklejkami
z wesołymi zwierzakami.


SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGOprojekt edukacyjny

W dniu 27 maja br. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Księdza Jana Twardowskiego. W szkolnych eliminacjach udział wzięli uczniowie z klas czwartych i piątych. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja twórczości księdza Jana Twardowskiego, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
a także dostarczanie uczniom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów poetyckich.

Więcej informacji: http://sp1.kozminwlkp.pl/2019/05/30/szkolny-konkurs-recytatorski


Skarpetkowe opowieści

PROJEKT W KLASIE II  – NOWE FANTASTYCZNE PRZYGODY SKARPETEK INSPIROWANE KSIĄŻKĄ JUSTYNY BEDNAREK: „NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK (CZTERECH PRAWYCH I SZEŚCIU LEWYCH)”

 

Podczas zajęć uczniowie poznali przygody jednej ze skarpetek
a następnie sami „zaprojektowali” swoją wymarzoną i ulubioną skarpetkę, do której napisali krótkie opowiadanie.

Celem zajęć było:

 • przyswajanie podstawowych informacji dotyczących prezentowanej książki: autora, tytułu opowiadania i elementów świata przedstawionego,
 • odtwarzanie przez uczniów treści opowiadania,
 • wpieranie słuchania ze zrozumieniem,
 • tworzenie krótkich opowiadań fantastycznych,
 • nauka właściwego redagowania zdania,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

 


Kartki z życzeniami

Podczas trwającego Tygodnia Bibliotek 8-15 maja dostaliśmy życzenia od Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przeźmierowie.
Nasi uczniowie również stworzyli pięknie kartki, które zostały przesłane do tejże szkoły.

15 września 2003 roku trafiła do rąk amerykańskich czytelników książka  „The Dot”, która została napisana i zilustrowana przez Petera H. Reynoldsa. Ta prosta i napisana oszczędnym językiem historia Vashti – dziewczynki, która nie wierzy w własne możliwości – porusza serca nauczycieli, którzy czytają ją swoim uczniom i rozmawiają o talentach, drzemiących w każdym
z nas. Książka została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, wydana alfabetem Braille’a i stała się motywem do zorganizowania wielkiej światowej akcji – czyli Międzynarodowego Dnia Kropki (International Dot Day).

Historia Dnia Kropki sięga roku 2009.  Nauczyciel muzyki –  Terry Shay zaproponował zaprzyjaźnionym szkołom i nauczycielom aby przeczytać tę  książkę, wspólnie tworzyć i bawić się na początku roku szkolnego –
15 września. I  tak już od wielu lat w ramach International Dot Day nauczyciele, uczniowie, bibliotekarze oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują wiele działań, które pomagają dzieciom poznać swoje mocne strony, odkryć talent i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest kropka. Powstają rozmaite kropkowe dzieła sztuki, filmy animowane, matematyczne łamigłówki, labirynty. W obchody Dnia Kropki zaangażowanych jest z roku na rok coraz więcej uczestników – nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i dzieci.

Zapraszamy na pokonkursową wystawę prac

“Ja&Książka. Pokaż jak czytasz”

Więcej informacji:  http://sp1.kozminwlkp.pl/2019/10/17/wyniki-konkursu-jaksiazka-pokaz-jak-czytasz/


 Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą w Bibliotece Publicznej

7 października 2019 r. w koźmińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas VI z naszej szkoły.  Pan Zbigniew jest autorem książek: „Krioterapia. To warto wiedzieć” i „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”. To właśnie drugiej z nich poświęcone było spotkanie. Podczas spotkania autor zachęcał uczniów do czytania książek oraz pogłębiania wiedzy w nich zawartej. Uczniowie słuchali uważnie i odgadywali różne zagadki autora oraz czytali wybrane fragmenty książki. Na zakończenie otrzymaliśmy egzemplarz z autografem
i pozdrowieniami dla czytelników naszej biblioteki szkolnej. Przesłanie z tego spotkania to: „Uczymy się dla siebie, a najbliższym sprawiamy radość tym,  co umiemy”.

Więcej informacji:

http://www.biblioteka.kozminwlkp.pl/8-aktualno%C5%9Bci/101-spotkanie-autorskie-dla-dzieci


V NOC BIBLIOTEK

5 października br. odbyła się w Bibliotece Publicznej V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem: „Znajdźmy wspólny język”.  Uczniowie naszej szkoły również uczestniczyli w tej akcji. Od późnego popołudnia do wieczoru dzieci bawiły się przy kalamburach związanych z tytułami i bohaterami książek, tworzeniu własnej gry planszowej oraz śpiewaniu ulubionych piosenek w wersji karaoke.

Więcej informacji:

http://www.biblioteka.kozminwlkp.pl/8-aktualno%C5%9Bci/100-v-edycja-nocy-bibliotek


Zwycięskie prace uczniów z konkursów, które odbyły się w ramach obchodów

Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych.

 

Nagrodzone wiersze:

„Wiersz o bibliotece”

Biblioteko ma kochana,

tak mnie ciągniesz do czytania.

Tyle książek na twych półkach,

wszystkie piękne, kolorowe,

zapraszają na przygodę.

Oczytany, mądry będziesz,

jeśli tylko tego zechcesz.

Czytaj książki! Czytaj wszędzie!

A Twój świat ciekawszy będzie!

 

 Martyna Gościniak, klasa V a

 

„Szkolna biblioteka”

 Nasza szkolna biblioteka

Na każdego ucznia czeka.

Każdy jest w niej mile widziany

I pani uśmiechem witany.

Różne książki w niej znajdziecie,

Z których wiele się dowiecie.

Są słowniki i encyklopedie

Oraz bajki i komedie.

Tak więc chętnie ją odwiedzajcie

i swoją wiedzę pogłębiajcie.

 Bartosz Nowak, klasa V a

 

Zwycięskie hasło klasy VI b na Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych brzmi:

“BĄDŹ ODKRYWCĄ – ODKRYJ SWOJĄ BIBLIOTEKĘ”