LOGOPEDIA

”Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

                      (Jan Paweł II)

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa ona  przez wiele lat i przebiega w indywidualnym tempie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne zdania pod względem gramatycznym i logicznym.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Wczesne wykrycie zaburzenia mowy zwiększa szansę na powodzenie terapii logopedycznej.

Wszystkie dzieci w naszej szkole mają możliwość udziału w pozalekcyjnych zajęciach logopedycznych.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Magdalena Dubisz

 

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek godz. 11.30 – 15.20

Wtorek godz. 11.30 – 15.00

Środa godz. 11.30 – 15.00

Czwartek godz. 9.50 – 14.05

Piątek 9.50 – 13.40

 

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

 • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia zaburzonych głosek
 • wspieranie motywacji do mówienia
 • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
 • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy
 • rozwijanie słuchu fonematycznego

Działania logopedyczne obejmują:

 • diagnozę logopedyczną
 • prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej
 • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
 • współpracę z nauczycielami

A wszystko po to, aby w przyjaznym otoczeniu dzieci przeżywały sukces!

 

KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO LOGOPEDY?

 • dziecko nieprawidłowo oddycha, ma ciągle otwartą buzię, mówi przez nos, często choruje
 • dziecko ma trudności z gryzieniem, żuciem i odgryzanie pokarmów, brzydko je i pije
 • jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy
 • podczas artykulacji głosek [ś, ź, ć, dź], [s, z, c, dz], [sz, ż, cz, dż], [t, d, n] dziecko wsuwa język między zęby
 • dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi, mowa jest niewyraźna
 • jeśli utrzymuje się rozwojowa niepłynność mówienia, dziecko często zacina się, powtarza sylaby

 

WSKAZÓWKI LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

 

Istotnym elementem profilaktyki wad wymowy jest świadomość Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka. Poniżej prezentuję tzw. przykazania logopedyczne.

 1. ZWRÓĆ UWAGĘ NA SPOSÓB ODDYCHANIA DZIECKA.

Wdech i wydech przy spoczynku lub milczeniu powinien się odbywać przez nos. Jeśli przy oddychaniu dziecko ma otwartą buzię, powinno Cię to zaniepokoić.

 1. BY DOBRZE MÓWIĆ, TRZEBA DOBRZE SŁYSZEĆ.

Jeśli musisz powtarzać polecenie lub prośby kierowane do dziecka, sprawdź Jego słuch.

 1. MÓWIĄC DO DZIECKA, NIE SPIESZCZAJ FORM WYRAZÓW.

Tylko właściwa wymowa i zachowanie poprawnych form gramatycznych dadzą pożądany efekt w postaci prawidłowej wymowy.

 1. ZWRÓĆ UWAGĘ NA BUDOWĘ JĘZYKA, WARG, POLICZKÓW, PODNIEBIENIA (miękkiego i twardego) oraz JĘZYK.

Jeśli masz wątpliwości co do ich wyglądu, ułożenia, wielkości czy ruchliwości, udaj się do specjalisty po konsultację.

 1. UCZ DZIECKO GRYZIENIA

Od momentu, gdy tylko zaczniesz podawać pokarmy stałe. Gryzienie marchewki, jabłka, skórki od chleba wpływa na prawidłowe połykanie pokarmów, ułożenie zębów i żuchwy oraz prawidłowe ruchy języka.

 

 1. CODZIENNIE CZYTAJ DZIECKU NA GŁOS, przynajmniej 20 minut, dziecko poprawia swoją wymowę, doskonali ją, starając się naśladować to, co słyszy od otoczenia. Dzięki głośnemu czytaniu dorosłego dziecko także wzbogaca swoje słownictwo, ćwiczy pamięć werbalną, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność budowania zdań.
 2. PODCZAS CZYTANIA NIECH TWOJE DZIECKO OPOWIADAtreść ilustracji, naśladuje różne odgłosy (np. szum wiatru, pukanie, odgłosy zwierząt). Wyrazy dźwiękonaśladowcze są doskonałym ćwiczeniem usprawniającym narządy artykulacyjne, przygotowują dziecko do wymowy kolejnych głosek.

 

 1. ZACHĘCAJ DZIECKO DO NAUKI WIERSZY NA PAMIĘĆ.

Jest to doskonała forma ćwiczeń utrwalających wyrazistą wymowę.

 1. WPROWADŹ DO ZABAWY GIMNASTYKĘ BUZI I JĘZYKA.

Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne! Niech to będzie zabawa dla Ciebie i dziecka. Dodatkowo będzie to czas, jaki spędzicie razem i to już jest sukces. O tym, jak prowadzić tę gimnastykę, porozmawiaj z logopedą dziecka. On udzieli Ci fachowych wskazówek.

 1. ĆWICZENIA WYKONUJCIE SYSTEMATYCZNIE.

Tylko wtedy przyniosą one oczekiwany efekt. Ćwiczyć można zawsze i wszędzie, nie musi się to odbywać w wyznaczonym, ustalonym czasie. Jest to nawet niewskazane, gdyż dziecko nie powinno traktować takich ćwiczeń jak obowiązku.

 

Rodzicu!

Jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość, czy rozwój mowy twojego dziecka przebiega prawidłowo, udaj się do logopedy. Wczesne wykrycie zaburzenia mowy zwiększa szansę na powodzenie terapii logopedycznej.

 

Gimnastyka buzi i języka

 

Częstą przyczyną wad wymowy u dzieci jest obniżona sprawność aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia i żuchwy lub ich niewłaściwe napięcie mięśniowe. Sprawny aparat artykulacyjny jest niezbędny do prawidłowej realizacji dźwięków mowy.

Dziecko nie mogąc wykonać precyzyjnych, celowych ruchów narządów mowy nie jest w stanie wypowiedzieć niektórych głosek. Zamienia je wtedy na głoski łatwiejsze artykulacyjnie lub je zniekształca np. głoski [k, g], realizuje jako [t, d], głoskę [r] realizuje jako [j,l]

Szczególnie ważną umiejętnością jest pionizacja języka (unoszenie końca języka w kierunku przedniej części podniebienia). Odgrywa ona istotną rolę w procesie połykania oraz przy artykulacji głosek [sz, ż, cz, dż ], [l ] oraz [ r ]. Także wtedy, gdy nie mówimy, czubek języka powinien dotykać wałka dziąsłowego za górnymi zębami.

Aby artykulacja kształtowała się prawidłowo należy systematycznie ćwiczyć z dzieckiem- krótko, ale codziennie – nie zapominając o dobrej zabawie.

 

Ciekawostki logopedyczne

 

W czasie zajęć dzieci grają w różne gry logopedyczne, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.

(3 zdjęcia z dziećmi)

 

Jak zmotywować dziecko do pracy w domu?

 

Czasem trudno jest zachęcić dziecko do ćwiczeń logopedycznych w domu. Często się  zniechęcają, bo wydaje im się to zbyt trudne i czasochłonne.

Ważne jest, aby stosując pozytywne wzmocnienia zbudować system motywacji naszego dziecka. Nigdy nie stosujmy wzmocnień negatywnych podczas utrwalania wymowy. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na wzbudzenie pozytywnego podejścia do ćwiczeń jest zwracanie uwagi na pozytywne rezultaty ciężkiej pracy dziecka (nawet na najdrobniejsze).

Ćwiczenia logopedyczne nie muszą być nudne i wymagać od rodzica wiele wysiłku. Mają być prowadzone w formie zabawy, w czasie różnych domowych czy spontanicznych czynności (porządki, zakupy, jazda samochodem, spacer).