LOGOPEDIA

”Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

                      (Jan Paweł II)

 Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa ona  przez wiele lat i przebiega w indywidualnym tempie.

Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne zdania pod względem gramatycznym i logicznym.

Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne. Wczesne wykrycie zaburzenia mowy zwiększa szansę na powodzenie terapii logopedycznej.

Wszystkie dzieci w naszej szkole mają możliwość udziału w pozalekcyjnych zajęciach logopedycznych.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

                                                                                              Magdalena Dubisz

 

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek                godz. 11.30 – 15.20

Wtorek                          godz. 11.35 – 14.55

Środa                             godz. 11.35 – 14.55

Czwartek                      godz. 9.50 – 14.05

Piątek                            godz. 9.50 – 13.40

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

  • rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia zaburzonych głosek
  • wspieranie motywacji do mówienia
  • utrwalanie prawidłowych nawyków oddychania
  • usprawnianie motoryki artykulacyjnej narządów mowy
  • rozwijanie słuchu fonematycznego

Działania logopedyczne obejmują:

  • diagnozę logopedyczną
  • prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej
  • wspieranie rodziców w działaniach oraz konsultacje dla rodziców
  • współpracę z nauczycielami

A wszystko po to, aby w przyjaznym otoczeniu dzieci przeżywały sukces!