RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 • Przewodnicząca: Anna Stawowa
 • Z – ca przewodniczącej: Karolina Mączka
 • Skarbnik: Sylwia Klicińska
 • Sekretarz: Justyna Kląskała

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Ewa Jakubiak
 • Natasza Kamińska
 • Izabela Sobańska

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

 • Eliza Bierła
 • Monika Nowakowska
 • Edyta Pietrzak
 • Katarzyna Pawlak
 • Karolina Kaczmarek
 • Monika Kowalczyk
 • Karolina Woźniak
 • Karolina Patecka
 • Martyna Borowczyk