RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 • Przewodnicząca: Anna Stawowa
 • Z – ca przewodniczącej: Karolina Mączka
 • Skarbnik: Sylwia Klicińska
 • Sekretarz: Edyta Pietrzak

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Izabela Sobańska
 • Karolina Patecka
 • Karolina Woźniak

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

 • Zuzanna Podziemek
 • Anna Gościniak
 • Hanna Grzegorska
 • Natasza Kamińska
 • Monika Nowakowska
 • Katarzyna Pawlak
 • Natalia Stróżyk
 • Anita Siennicka
 • Grażyna Idkowska
 • Joanna Marchwiak
 • Joanna Pospiech – Pabich