RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906/1907
W KOŹMINIE WLKP.
WYBRANE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA: Monika Nowakowska
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Anna Gościniak
SKARBNIK: Katarzyna Zadworna
SEKRETARZ: Mikołaj Lechman

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCA: Ewelina Helwich
CZŁONEK: Agnieszka Robakowska
CZŁONEK: Alicja Witkiewicz