W roku szkolnym 20202/2021 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim  realizowana była innowacja programowo-metodyczna „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” – ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III.

Głównymi celami projektu było:

– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

– rozwijanie aktywności czytelniczej,

– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

– integracja uczniów,

– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,

– wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym,

– rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

 

Wśród celów szczegółowych realizowane było:

  • doskonalenie techniki głośnego czytania,
  • rozwijanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
  • doskonalenia umiejętności redagowania różnych pisemnych form wypowiedzi,
  • utrwalenie poznanych części mowy,
  • rozwijanie wyobraźni uczniów,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych i polonistycznych,
  • kształcenie nawyku sięgania po dobrą książkę,
  • kształcenie umiejętności zgodnej współpracy podczas pracy w grupie, dostarczenie uczniom pozytywnych emocji podczas wykonywania zaplanowanych zadań,
  • kształcenie umiejętności dzielenia się swoimi małymi dziełami lub książkami przyniesionymi do biblioteczki klasowej.

Innowację pedagogiczną „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” realizowano
w czasie zajęć na świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywały się średnio 2 razy w miesiącu podczas realizacji poszczególnych modułów. Innowacja opierała się na twórczych i aktywizujących działaniach mających na celu rozwijanie techniki czytania. Wykorzystanie twórczego potencjału uczniów, poprzez realizację poszczególnych modułów oraz przygotowanie młodego pokolenia do zdobywania wiedzy. W ramach innowacji „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” uczniowie poznali interesujące lektury. Uczestniczyli w pracach plastyczno-technicznych związanych z realizacją poszczególnych modułów.

Projekt opierał się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto formuła projektu polegała na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski
i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostali wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętą ochronę środowiska.

W każdym z modułów wybrana była jedna lektura, do której wykonano co najmniej cztery zadania. Lektury były czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów. Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie
w formie opisu i otrzymywał od autora projektu potwierdzenie realizacji tego modułu.

Projekt składał się z następujących MODUŁÓW:

I MODUŁ – jesienny – realizowany był od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ – zimowy – realizowany był od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ – wiosenny – realizowany był od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

 

W ramach I modułu MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW uczniowie z grupy świetlicowej:

–  poznali lekturę „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej,

– wypełnili zadania z lekturnika do czytanej książki,

– przygotowali w świetlicy DRZEWO CZYTELNICZE,

– zorganizowali ŚWIĘTO DRZEWA,

– zapoznali się z pracą leśnika,

– opracowali lekturniki do książki „Drzewo do samego nieba”,

– przygotowali prezentację „Co nam dają drzewa?”,

– wykonali EKOlogiczne zadania chmurki Tosi.

 

Link do filmu przedstawiającego pracę uczniów podczas realizacji zadań projektowych
z pierwszego modułu:

https://www.canva.com/design/DAEOJ2Fi4KI/9CmoYlkx8U2C40UIfyLnnA/watch?utm_content=DAEOJ2Fi4KI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

 

W ramach II modułu MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU uczniowie z grupy świetlicowej:

– wspólnie przeczytali książkę „Zaczarowana zagroda” Cz. A. Centkiewiczów,

– wykonali plakat zachęcający do przeczytania lektury,

– wykonali portrety pingwinów,

– wykonali EKObałwanki,

– poznali opowiadanie „Małą chmurka w krainie śniegu”,

– wypełnili lekturniki dotyczące przeczytanej książki,

– obejrzeli filmy edukacyjne „Efekt cieplarniany” oraz „Segreguj odpady, to się nam wszystkim opłaca”,

– wykonały plakaty dotyczące efektu cieplarnianego.

 

Poniżej prezentacja z działań II modułu dostępna na stronie szkoły:

http://sp1.kozminwlkp.pl/2021/03/22/czytam-z-klasa-lekturki-spod-chmurki/

 

W ramach III modułu MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA grupa świetlicowa:

– poznała lekturę „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego,

– wypełniła kolejne strony lekturnika dotyczące treści przeczytanej książki,

– zorganizowała Dzień Ochrony Środowiska,

– przygotowała plakaty pokazujące jak należy dbać o przyrodę i nasze otoczenie,

– zorganizowała zajęcia „pod chmurką” na szkolnym placu zabaw, któremu towarzyszyła zabawa „Słońce” – uczniowie wymieniali z czym kojarzy im się Słońce i do czego jest ono potrzebne,

– zapoznała się z filmami edukacyjnymi „Butelka może spowodować pożar w lesie” oraz „Pożar w lesie lub na łące 998”

– omówiła z nauczycielem problem zaśmiecania lasu oraz sposobu zachowania się w przypadku wybuchu pożaru.

 

Prezentacja działań z III modułu:

https://www.canva.com/design/DAEhF2RMd-g/Cvecu2j0pmIxHeJSZegGsg/watch?utm_content=DAEhF2RMd-g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

 

Projekt „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” został stworzony z myślą
o zachęcaniu uczniów do czytania książek,  w tym  lektur szkolnych. Nasi uczniowie przekonali się, że czytanie lektur może być doskonałą zabawą. Projekt ten był doskonałą formą wspaniałej przygody dla uczniów i nauczycieli.