HISTORIA SZKOŁY

Początki szkoły sięgają II połowy XIX wieku. 3 lipca 1869 roku odbyło się poświęcenie „kamienia fundamentalnego” pod budowę szkoły, którą w bardzo szybkim tempie wybudowano i oddano do użytku (obecny budynek A). Wg zapisów pamiętnika Cieszyńskiego było to we wrześniu 1870 roku.

28 sierpnia 1906 roku zaczęto budowę drugiego budynku szkolnego. „Zaczęto budynek szkolny od Zapłocia budować przez Kleemanna” — pisał Dionizy Cieszyński. Powstała wówczas część budynku od strony północnej, a część od strony południowej dobudowano w latach 70 – tych (obecny budynek B).

Kolejnym etapem rozbudowy była budowa łącznika stanowiącego połączenie budynków A i B, w których znalazły się sanitariaty, szatnie, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia administracyjne. Łącznik oddano do użytku 5 marca 1983 roku.

W tym samym roku przystąpiono do prac przy budowie dwóch pełnowymiarowych sal gimnastycznych, które oddano do użytku 26 stycznia 1985 roku. Ten dzień był ważnym wydarzeniem nie tylko w życiu szkoły, ale również miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

W ciągu 147 lat istnienia szkoła wielokrotnie zmieniała swoje oblicze. Dzisiaj jest to placówka posiadająca bardzo dobre warunki lokalowe do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz sportowych. Do dyspozycji uczniów jest 17 odnowionych i kolorowych sal lekcyjnych, w tym nowoczesna pracownia informatyczna z dostępem do Internetu. Szkoła dysponuje również 2 salami gimnastycznymi, gabinetem lekarskim, biblioteką, czytelnią wyposażoną w komputery, świetlicą oraz Szkolną Salą Pamięci i Historii Szkoły, w której gromadzone są pamiątki.

 

Ważnym wydarzeniem w dziejach był strajk szkolny dzieci w obronie języka ojczystego, który miał miejsce w roku 1906/1907.

Na pamiątkę tych wydarzeń w 2002r. szkoła przyjęła imię Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 i otrzymała sztandar oraz hymn nawiązujący w swej symbolice do wydarzeń sprzed lat.