Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, podprojekt edukacyjny „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne” “Ja i moja mała Ojczyzna”

Założenia:

Projekt miał na celu przedstawienie uczestników i ich otoczenia. Chcieliśmy przedstawić siebie oraz miejsce, w którym mieszkamy, uczymy się i spędzamy nasz czas wolny, czyli naszą małą Ojczyznę. Staraliśmy się pokazać innym piękno naszego miasta i gminy oraz szkołę, w której uczymy się jak być dobrymi Polakami. Nasza szkoła ma wieloletnie tradycje, aktualnie obchodziliśmy 150 – lecie szkoły oraz 115 – lecie strajku dzieci, które są naszym patronem. Celem projektu było też rozbudzenie zainteresowania uczniów technologią TIK i jej wykorzystaniem do dokumentowania zajęć, ważnych chwil oraz tworzenia finalnych prezentacji podsumowujących naszą pracę. Ważne było też zwrócenie uwagi, uświadomienie młodym ludziom, jak wiele niebezpieczeństw czyha na nich w cyberprzestrzeni, którą Oni tak bardzo lubią, z którą niestety wielokrotnie utożsamiają się. Wykorzystywaliśmy m. in. klocki Lego, bo najlepsze efekty osiągamy, gdy nauka i dobra zabawa idą ze sobą w parze.

Realizacja:

Od listopada 2021 do maja 2022 r. realizowaliśmy projekt „Ja i moja mała Ojczyzna” w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Jest to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu można było realizować sześć podprojektów edukacyjnych – nasza szkoła wybrała Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne: tablety, laptop, aparat cyfrowy, klocki Lego Education Spike, edukacyjną kostkę rozszerzonej rzeczywistości – Merge Cube, gry Scottie Go!, zestawy BeCreo.

Projekt realizowało 18 uczniów klas 4 – 8. Naszą pracę zaczęliśmy od poznania pojęcia projektu, etapów realizacji, roli jaką pełnią w nim uczniowie oraz korzyści płynącymi z pracy w projekcie. Ustaliliśmy grupy odpowiedzialne za poszczególne zadania, przygotowaliśmy chmurę obliczeniową do gromadzenia i przechowywania materiałów (W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną korzystaliśmy z platformy Office 365, którą niektórzy dzięki zdalnej edukacji, już trochę poznali.)

Zainstalowaliśmy oprogramowanie niezbędne do dalszej pracy. Poznaliśmy platformę Canva, w której między innymi stworzyliśmy kartki świąteczne z życzeniami dla koleżanek i kolegów (prezentowane były na szkolnej stronie internetowej oraz wirtualnej gazetce w korytarzu szkolnym), stworzone też były życzenia dla Kornelki w ramach innego projektu „Wspólnie gramy o wrażliwość”. Czyli realizujemy pierwszą część projektu „Ja” – rozwijamy się, zdobywamy nowe umiejętności.

Postanowiliśmy oderwać się od komputerów i pobawić klockami Lego Education Spike – nauka i zabawa „2 w 1” oraz poznać możliwości kostki Merge Cube. Uczyliśmy się też programować z kosmitą Scottiem w grze Scottie GO!

W obecnych czasach, niestety wiele godzin spędzamy w wirtualnym świecie, dlatego ważna jest świadomość, czyhających w nim niebezpieczeństw. Zgłębialiśmy wiedzę na ten temat, a jej efektem oraz nowo nabytych umiejętności były gry i zabawy z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowane dla innych uczniów w aplikacji LearningApps.

Oto linki do niektórych z nich:

 Milionerzy https://learningapps.org/watch?v=p3busmbfk22

WISIELEC: https://learningapps.org/watch?v=p99z18e0k22

krzyżówka: https://learningapps.org/watch?v=pu8adp6b322

milionerzy: https://learningapps.org/watch?v=p16r3255a22

puzzle: https://learningapps.org/watch?v=ps27mee0c22

test jednokrotnego wyboru: https://learningapps.org/watch?v=pc241og4n22

puzzle: https://learningapps.org/view23254828

wisielec: https://learningapps.org/display?v=pq9odx4o522

pary: https://learningapps.org/display?v=pjm489j2v22

Zdobywając nowe umiejętności poznaliśmy aplikację genial.ly. Przygotowaliśmy w niej m. in pozdrowienia.

Rozbudzając zainteresowania technologią TIK, nie zapominaliśmy o świecie realnym o środowisku w którym żyjemy. Dlatego w czasie spacerów fotografowaliśmy nasze otoczenie (wykorzystywaliśmy do tego, nie tylko nasze telefony, ale również otrzymany aparat cyfrowy), poznawaliśmy historię miasta i szkoły, czyli naszej małej Ojczyzny. Wymienialiśmy się wiedzą usłyszaną od rodziców i dziadków o naszym pięknym mieście Koźminie Wlkp., jak również szukaliśmy w „oceanie informacji” jakim jest internet. Poznaniu historii szkoły sprzyjały obchody 150. lecia szkoły oraz 115. rocznicy strajku dzieci, które są patronem szkoły. Zdobyte wiadomości i umiejętności z technologii TIK wykorzystaliśmy do stworzenia filmiku o szkole oraz prezentacji podsumowującej nasz projekt.

Na zakończenie pracy z projektem, zorganizowaliśmy wycieczkę do Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Pobyt w Centrum wspominamy jako wspaniałą przygodę, która również nas wiele nauczyła, a jak się bawiliśmy popatrzcie sami.

A oto podsumowanie projektu:

Zespół projektowy: Izabela Brenk, Dawid Dykcik, Kamil Kląskała, Zuzanna Kuzia, Agata Maciejewska, Mateusz Mazurowski,  Maja Mucha, Matylda Nabzdyk, Zuzanna Naskręt, Jan Nowakowski, Przemysław Pietrzak, Tadeusz Polowczyk, Alan Ratajczyk, Mateusz Tokarski, Zofia Wypuszcz, Franciszek Kordek, Daria Kołaczkowska, Marlena Kołaczkowska.

Opiekun: Elżbieta Wojtkowiak