Innowacja pedagogiczna „Zabawa w kodowanie”

Autorki: Marlena Nowak i Mariola Szkudlarek

Innowacja pedagogiczna „Zabawa w kodowanie” realizowana jest w roku szkolnym 2018/2019 przez uczniów klas II naszej szkoły na zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się raz w tygodniu.

Czas trwania innowacji: od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Zajęcia uzupełnią i rozwiną podstawy programowania w klasie II, a później w klasie III.

Celem innowacji jest:

Kształtowanie rozumienia pojęć: program, programowanie, kodowanie, algorytm, skrypt.

-Wprowadzenie na zajęciach w klasach I – III nauki podstaw programowania za pomocą języka Scratch, a przez to rozwijanie kluczowych kompetencji, takich jak myślenie algorytmiczne, planowanie procesów pozwalających wykorzystywać nowe technologie w różnych dziedzinach życia.

– Wspomaganie tradycyjnego nauczania, jak również uczenie inaczej, w sposób bardziej bliski świata współczesnych dzieci.

Jednym z pierwszych działań innowacyjnych było: Kodowanie  w terenie – Wesołe kodowanie w parku. W tym celu na zajęciach uczniowie pracując w grupach przygotowali własną mapę obrazkową parku oraz zakodowali zadania dla kolegów i koleżanek. Następnie wszyscy udali się do parku miejskiego, gdzie  postępując zgodnie z instrukcją i przygotowanym planem szukali, odkodowywali polecenia i wykonywali zadania. Było wiele radości, zadowolenia i satysfakcji.

Kodowanie w terenie było także częścią zadań realizowanych  w ramach udziału klas drugich w Europejskim Tygodniu Kodowania (Code Week) – październik 2018r.

„Zabawa w kodowanie” – innowacja pedagogiczna część II

 Autorki: Marlena Nowak

Mariola Szkudlarek

W ramach innowacji pedagogicznej „Zabawa w kodowanie” uczniowie klas drugich w listopadzie realizowali kolejne zadania zgłębiając tajniki kodowania. Podczas zajęć łamali szyfry np. „Szyfr czekolada”, „Motyle cudaki”. Kodowali i odkodowywali obrazki, szlaczki, działania matematyczne, rytmy muzyczne itp. Pracując w grupach rozwiązywali sudoku, tangramy oraz bawili się symetrią i klockami Lego.

Obecnie drugoklasiści przygotowują się do „Europejskiej Godziny Kodowania” w grudniu.