Podsumowanie  konkursu

„Chronimy zwierzynę drobną”

W niedzielę 16 lutego 2020 r. na strzelnicy myśliwskiej w Krotoszynie odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno-fotograficznego „Chronimy zwierzynę drobną”. Celem konkursu była popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego, takich jak ochrona zwierzyny drobnej: zając, bażant, kuropatwa oraz propagowanie różnych form i sposobów ochrony przyrody. Konkurs zorganizowały koła łowieckie z terenu powiatu z krotoszyńskiego, pod patronatem starosty krotoszyńskiego.

Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w tym przedsięwzięciu i wykonali ciekawe prace plastyczne, które zostały zaprezentowane w czasie spotkania w lesie. Wszyscy  autorzy prac zostali nagrodzeni pięknymi upominkami.

Tradycyjnie było ognisko, smażenie kiełbasek, pogadanki o przyrodzie leśnej i inne atrakcje. Dziękujemy organizatorom za wspaniałą imprezę na łonie natury.

                                                                                                  Klub Młodego Ekologa „Krokus”
Podsumowanie konkursu „Ochrona zwierzyny drobnej”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastyczno-fotograficznym  „Chronimy zwierzynę drobną”, zorganizowanym przez  koła łowieckie z terenu powiatu z krotoszyńskiego, pod patronatem starosty krotoszyńskiego. Celem konkursu była popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego, takich jak ochrona zwierzyny drobnej: zając, bażant, kuropatwa oraz propagowanie różnych form i sposobów ochrony przyrody.

Autorzy  prac konkursowych oraz najlepsi zbieracze kasztanów zostali zaproszeni na podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu  na strzelnicę myśliwską w Krotoszynie. Przygotowana na łonie natury 3 lutego 2019 r. impreza zgromadziła sporą grupę uczestników. Było ognisko i smażenie kiełbasek, pogadanki o przyrodzie leśnej, strzelanie z łuku i inne atrakcje. W czasie spotkania   wicestarosta Paweł Radojewski i Danuta Kaługa z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa podsumowali konkurs „Chronimy zwierzynę drobną” i wręczyli zwycięzcom dyplomy i nagrody. Wśród  nagrodzonych są  uczniowie z naszej szkoły – Zofia Maślińska, Lena Wojdała, Olaf Kamiński. Gratulujemy!

Klubu  Młodego Ekologa „Krokus”