KIEDY NALEŻY UDAĆ SIĘ Z DZIECKIEM DO LOGOPEDY?

  • dziecko nieprawidłowo oddycha, ma ciągle otwartą buzię, mówi przez nos, często choruje
  • dziecko ma trudności z gryzieniem, żuciem i odgryzanie pokarmów, brzydko je i pije
  • jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy dziecko dobrze słyszy
  • podczas artykulacji głosek [ś, ź, ć, dź], [s, z, c, dz], [sz, ż, cz, dż], [t, d, n] dziecko wsuwa język między zęby
  • dziecko zniekształca głoski, zastępuje je innymi, mowa jest niewyraźna
  • jeśli utrzymuje się rozwojowa niepłynność mówienia, dziecko często zacina się, powtarza sylaby