„Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?” – to kolejny projekt edukacyjny realizowany przez klasę 6 a w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie. Twórcą scenariuszy jest Fundacja Uniwersytet Dzieci. Projekt realizowany był w dwóch etapach: lekcje na rozgrzewkę oraz lekcje tematyczne. Miał na celu pomóc uczniom rozwinąć samoświadomość i inteligencję emocjonalną!

W trakcie zajęć uczniowie brali udział w aktywnościach, podczas których rozpoznawali, oswajali i wyrażali własne emocje. Poznali także strategie radzenia sobie z nimi, mogli rozwijać empatię, wrażliwość i umiejętność współpracy.

Łącznie zrealizowali 8 scenariuszy:
Dlaczego czasem lepiej w drużynie?
Co mogę zrobić ze swoją złością?
Czym jest empatia?
Dlaczego ludzie ze sobą rywalizują?
Jak dbać o dobry nastrój?
Jak okiełznać emocje przed wystąpieniem?
Jak radzić sobie ze stresem?
Jakie zalety ma stres?

Elżbieta Wojtkowiak


W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy 5 a realizowali w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie projekt “Praca projektowa. Jak zrealizować projekt?”

Uczniowie zrealizowali cykl 8 lekcji w ramach godzin wychowawczych, spełniających założenia podstawy programowej.

Podczas kreatywnych zajęć rozwinęli kompetencje społeczne, w tym umiejętność współpracy, a także dowiedzieli się, jak planować i realizować projekt oraz dążyć do wspólnego celu.

Misją Uniwersytetu Dzieci w Klasie jest rozbudzanie ciekawości dzieci! Podczas realizacji projektu klasa mogła wziąć udział w Wykładzie Uniwersytetu Dzieci, a nauczyciel został zaproszony na konferencję “Inspiruję do nauki i rozwoju” – w tym roku online.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 199430414_1235374443549612_7805754091553995543_n-1024x768.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dyplom-dla-klasy-724x1024.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie certyfikat-dla-nauczyciela-724x1024.png

http://sp1.kozminwlkp.pl/wp-content/uploads/2021/06/Podsumowanie_projektu_Uniwersytet_Dzieci_w_Klasie.pptx


Uczniowie klasy IV a oraz VI c  uczestniczą w bezpłatnym projekcie edukacyjnym w ramach programu „Dzieci w Klasie”.

Aby zapewnić dzieciom dobry start w życiu, należy kształtować ich kompetencje społeczne! Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Warto je kształtować od najwcześniejszych lat!

Dzięki udziałowi w projekcie Lekcje z klasą uczniowie nauczą się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje oraz komunikować się ze sobą.

Klasa IV realizuje projekt „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?”. Uczniowie otrzymali indeksy, w których zbierają zaliczenia – naklejki oraz rysują / opisują czego nauczyli się na poszczególnych lekcjach.

Więcej informacji na temat projektu: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/program/lekcje-z-klasa-czy-wiesz-jak-odczytywac-emocje-1