DOKUMENTY SZKOŁY

 

 • Statut szkoły
 • Program Profilaktyki
 • Program Wychowawczy
 • Plan Pracy Szkoły
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin Świetlicy
 • Regulamin Dowozu
 • Regulamin Biblioteki
 • Plan Nadzoru Pedagogicznego
 • Program Szkoły Promującej Zdrowie „Zdrowie to twój skarb, więc o nie dbaj”
 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Zestaw podręczników
 • Plan pracy zespołów przedmiotowych
 • Regulamin nauczyciela dyżurnego
 • Regulamin pracowni komputerowej
 • Regulamin zachowania się ucznia na terenie szkoły
 • Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
 • Regulamin korzystania z placu zabaw
 • Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji