ZADANIA VII – POTĘGA O WYKŁADNIKU NATURALNYM

 TRENING CZYNI MISTRZA – L E K C J A  2

 TRENING CZYNI MISTRZA – L E K C J A  1

Klasa VI – zadania – 21.11.2019r.     Zadania – wiedza w praktyce

 Klasa VII – zadania – 21.11.2019r.     Zadania – procenty

Klasa VIII – zadania – 21.11.2019r.     Zadania – pola figur

Klasa VIII – zadania – 03.11.2019r.     Zadania – Równania

Klasa VII – zadania – 17.10.2019r.        Zadanie – wyrażenia arytmetyczne

Klasa VI – zadania – 15.10.2019r.        Zadanie – ułamki zwykłe i dziesiętne

Klasa VII – zadania – 05.10.2019r.        Zadanie – liczby dodatnie i ujemne

Klasa VIII – zadania – 05.10.2019r.      Potęgi i pierwiastki