PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

ADMINISTRACJA:

Skowrońska Sylwia

Bachorz Żaneta

OBSŁUGA:

Kaźmierczak Lidia
Kostka Ewa
Kryś Daria
Kryś Jerzy
Różańska Wiesława
Rzepczyńska Wiesława
Tyczkowska Beata
Waściński Andrzej