PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

ADMINISTRACJA:

Skowrońska Sylwia
Bachorz Żaneta

OBSŁUGA:

Dubisz Tomasz
Kaźmierczak Lidia
Kostka Ewa
Kryś Daria
Kryś Jerzy
Różańska Wiesława
Rzepczyńska Wiesława