PLAN LEKCJI

rok szkolny 2023/2024

klasa I a                  klasa I b                     klasa I c

klasa II a                 klasa II b

klasa III a                klasa III b

klasa IV a                klasa IV b                

klasa V a                 klasa V b

klasa VI a                klasa VI b                

klasa VII a               klasa VII b       

klasa VIII a                                  

Uwaga!
Klasy VIIa, VIIb, VIIIa mają doradztwo zawodowe co trzy tygodnie.