SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE

Głównym celem szkolnego  koła turystyczno- krajoznawczego  jest rozbudzenie zainteresowań w dziedzinie krajoznawczej, ukazanie piękna świata w tym ziemi ojczystej,  a poprzez to kształtowanie postawy patriotycznej. Bardzo ważnym celem jest także wpajanie prozdrowotnego stylu spędzania czasu wolnego.

Cele szczegółowe

  • kształtowanie postaw proregionalnych poprzez poznanie i popularyzowanie „małej ojczyzny” jej walorów przyrodniczych, piękna krajobrazu, historii i dziedzictwa kulturowego,
  • budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej,
  • zachęcanie do zdobywania wiedzy regionalnej,
  • łączenie wiedzy zdobytej na lekcjach z praktyką i rozwijanie poprzez turystykę wiedzy interdyscyplinarnej,
  • budzenie patriotyzmu lokalnego,
  • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla ludzi i dorobku innych regionów w Polsce i poza jej granicami,
  • rozwijanie umiejętności wykorzystywania Internetu zarówno dla zdobywania informacji jak i prezentowania własnych osiągnięć,
  • ćwiczenie umiejętności orientowania się w terenie,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze rozpoczęło działalność w naszej szkole we wrześniu 2018 roku. Do koła należą uczniowie z klas IV- VIII.

Opiekunami koła są dwie panie Marzenki – pani Adamkiewicz i pani Tomczak.

Klubowicze spotykają się raz w miesiącu. Zajęcia i wycieczki odbywają się w soboty.

Mali podróżnicy sami układają plan wycieczek. Muszą opracować kosztorys wyjazdu – środek lokomocji, bilety wstępu, plan zwiedzania, posiłek.

Planując wyjazd korzystają z folderów turystycznych, stron internetowych oraz z własnego doświadczenia.

Takie spotkania dla pasjonatów poznania naszej ojczyzny to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Panie Marzenki zapraszają do Koła Turystycznego wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać swój wolny czas.


FOTORELACJA Z WYCIECZKI NA ŚLĘŻĘ 06 KWIETNIA 2019 r.


Targi Regionów i Produktów Turystycznych -Poznań 2019

Targi Tour Salon to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników podróży.

W ramach ekspozycji na Międzynarodowych Targach Poznańskich prezentowały się polskie i zagraniczne regiony. W takim miejscu nie mogło zabraknąć uczniów naszego koła turystycznego. Uczniowie Jedynki po raz pierwszy wzięli udział w takich targach. Muzyka, degustacje potraw, foldery, przewodniki czekały na naszych podróżników. Każdy z nich powrócił do domu z nowymi pomysłami na rodzinną, wakacyjną czy sobotnią wyprawę.


Wycieczka do Gniezna

Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze działające w naszej szkole w dniu 13 października wybrało się na wycieczkę do Gniezna.

Atrakcją wyjazdu był środek lokomocji – pociąg, którym niektóre dzieci podróżowały po raz pierwszy. Plan wycieczki ułożony przez samych członków koła zakładał przede wszystkim zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej. Uczniowie zobaczyli wnętrze i podziemia  Katedry, Drzwi Gnieźnieńskie. Weszli po 240 schodach na taras widokowy, byli również w skarbcu Katedry.

Humor dopisywał, pogoda wyśmienita, zdaniem uczestników wyjazdu – był to bardzo dobry sposób na spędzenie sobotniego dnia.

Wszyscy zadowoleni wrócili do Koźmina planując następny grudniowy wyjazd.