PATRON

„Jakiż to skarb ojców mowa, którąśmy otrzymali.

W niej się siła nasza chowa, trza byśmy ją kochali.”

K.Piecha

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii szkoły był strajk uczniów przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. Z zapisów kroniki Szkoły Katolickiej w Koźminie (1873-1928) wynika, że protest rozpoczął się 19 września 1906 roku. Tego dnia kilkoro uczniów zwróciło dane im przez nauczycieli katechizmy i podręczniki historii biblijnej w języku niemieckim oświadczając jednocześnie, że nie będą odpowiadać na pytania w języku niemieckim. Z każdym dniem wzrastała liczba strajkujących, którzy wspierani przez rodziców coraz śmielej „walczyli w obronie ojczystego języka”- w październiku 1906 roku było ich już 183.

Wobec wszystkich „niepokornych” zaborcy stosowali różnorodne kary np.: codzienne areszty popołudniowe trwające 2-3 godziny, w trakcie których zmuszano dzieci do uczenia się wierszy z literatury niemieckiej, względnie całych stron niemieckich podręczników historii i geografii, do domu zadawano do przepisywania po kilka stron z podręczników niemieckich, dotkliwie bito trzcinką po rękach oraz przedłużano obowiązek szkolny.

Strajk wygasł 5 lipca 1907 roku. Najdłużej strajkującą uczennicą była Jadwiga Kubacka, córka piekarza Jana Kubackiego, wielkiego patrioty, znanego ze swej odwagi w walce z „naporem niemczyzny”.

Pragnąc utrwalić w pamięci potomnych to bardzo ważne w historii szkoły, a także naszego miasta wydarzenie, podjęto działania zmierzające do wyboru Patrona szkoły.

W dniu 2 czerwca 2000 roku Rada Miejska Koźmina Wlkp. na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia

„STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906/1907″

Pierwszym etapem przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia, było otwarcie w dniu 5 maja 2001 roku Szkolnej Sali Pamięci i Historii Szkoły, której pomysłodawczynią i pierwszym opiekunem była Bożena Kulka. W sali zgromadzono pamiątki związane z działalnością szkoły na przestrzeni ponad 100 lat oraz pamiątki związane z uczestnikami strajku szkolnego w roku 1906/1907.

W dniu 19 września 2001 roku obchodziliśmy 95 rocznicę wybuchu strajku szkolnego. Tego dnia odbyła się w szkole podniosła uroczystość, której gościem honorowym była Pani Kazimiera Jaworska, córka Wojciecha Jaworskiego, uczestnika strajku szkolnego, która w niezwykle wzruszający sposób przybliżyła dzieciom sylwetkę swojego ojca.

Wreszcie nadszedł dzień 6 września 2002 roku, dzień nadania szkole imienia. Po uroczystej mszy odprawionej przez ks. biskupa pomocniczego Teofila Wilskiego w kościele pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, w szkole odbył się uroczysty apel, podczas którego członkowie Rady Rodziców przekazali szkole sztandar nawiązujący w swej treści do wydarzeń z roku szkolnego 190671907.

Na pamiątkę nadania szkole imienia na frontonie budynku szkoły umieszczono tablicę pamiątkową następującej treści:

DZIECI TEJ SZKOŁY

BRAŁY CZYNNY UDZIAŁ

W OBRONIE MOWY POLSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 1906 – 1907

NA PAMIĄTKĘ TYCH WYDARZEŃ

NADANO SZKOLE IMIĘ

„STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906 – 1907