DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania  w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.

Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, rozmów indywidualnych czy wycieczek) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

W naszej szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ), który obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Zachęcam uczniów i rodziców do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

Doskonałym źródłem opisu 219 zawodów jest publikacja dla uczniów i rodziców „Informator o zawodach szkolnictwa branżowego” można pobrać pod adresem:

https://doradztwo.ore.edu.pl/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

lub

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

Wyszukiwarka opisów zawodów pomoże w znalezieniu ciekawie opracowanych kart charakteryzujących wiele zawodów:

Polecam:

https://mapakarier.org/paths

lub

http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Znajdują się tam grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

Zachęcam do skorzystania z wyszukiwarki zawodów czyli informatora o zawodach szkolnictwa zawodowego w wersji on-line!

Warto odwiedzić też stronę wynagrodzenia.pl, która pozwoli na zdobycie informacji     o płacy na różnych stanowiskach. Wiadomości na stronie informują o miesięcznych wynagrodzeniach na 911 stanowiskach w oparciu o dane uzyskane od 495 tysięcy osób.

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa#A

Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresem:

https://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

Drogi rodzicu!

Zachęcam do przeczytania!!!

https://mapakarier.org/assets/blog/downloads/list-do-rodzicow.pdf

Doradca zawodowy
Beata Kuzia