PEDAGOG SZKOLNY

mgr Marzena Tomczak

 G O D Z I N Y   P R A C Y

„Dzieci – to przyszli ludzie. Więc dopiero będą, więc jakby ich nie było. A przecież jesteśmy, żyjemy, czujemy, cierpimy.”

Janusz Korczak

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ! POSTARAM SIĘ POMÓC!

 

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM! POSTARAM SIĘ POMÓC!

P e d a g o g    s z k o l n y
oczekuje na rodziców
w gabinecie (łącznik szkolny):

  • we wtorki w godz. 13.30-14.30
  • w piątki w godz. 8.00-9.00

W pozostałe dni należy umówić się wcześniej osobiście lub telefonicznie (62) 7216 854