W czasie pierwszego tygodnia ferii (14-18. 01. 2019 r.) w naszej szkole zostały zrealizowane warsztaty dla klas VI w ramach projektu MĄDRZY CYFROWI.

MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt powstał przy realizacji Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przy wsparciu Google.org. W bezpiecznym poruszaniu się i odnajdywaniu właściwych dróg w świecie nowych technologii, potrzebne są wszystkim pewne drogowskazy czyli wartości, którymi należy się kierować. To one określają w jaki sposób postępujemy i jak traktujemy innych, będąc zarówno online, jak i offline. Zasady te powinny być postawione na równi z kompetencjami cyfrowymi, aby żyć bezpiecznie i szczęśliwie w naszym świecie. Dlatego młodzież w tym projekcie miała szansę, aby w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, korzystając z nich w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

Podczas zajęć młodzież z klasy VI a i VI b została wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, życzliwość, empatia, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Każdego dnia zajęcia prowadzone były w oparciu o cykl opowiadań z tomu „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Uczniowie w kreatywny sposób poznawali wartości, dyskutowali o nich, a także uczyli się podczas ćwiczeń praktycznych (np. odgrywając scenkę „sąd nad Piotrkiem” na podstawie opowiadania „Burza”) ich rozpoznawania i nazywania. Część praktyczna warsztatów uzmysłowiła uczniom jak w codziennym życiu umiejętnie okazywać uczucia i jakimi wartościami się kierować. Jednocześnie podczas zajęć uczniowie zdobywali i rozwijali kompetencje cyfrowe w zakresie kilkunastu narzędzi cyfrowych w tym m.in. Dokumenty Google, Formularze Google, Mentimeter, Canva, Padlet, Kahoot, Pixlr, Thinglink. Poprzez zdobyte umiejętności cyfrowe młodzież uczyła się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Na bazie zdobytej wiedzy, uczestnicy warsztatów stworzą projekty społeczne, które następnie samodzielnie będą realizować przez sześć tygodni. W tym czasie będą wspierani przez nauczycieli w procesie przygotowania prezentacji projektu społecznego, która będzie przedstawiona na forum placówki i w Internecie. Następnie praca uczniów zostanie przesłana na konkurs, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie, który projekt jest najlepszy i najciekawszy.

Zajęcia z młodzieżą prowadzili nauczyciele naszej szkoły: p. Paulina Janicka, p. Monika Raś, p. Elżbieta Wojtkowiak, p. Hanna Szymura, p Izabela Weichbrodt, którzy w ramach programu zostali wcześniej odpowiednio przeszkoleni i przygotowani (poprzez on-linowy kurs z metodyki nauczania wartości moralnych, oraz na temat wybranych narzędzi cyfrowych).