„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.”

(Joanne Kathleen Rowling)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. W razie potrzeby należy przedłużyć termin wypożyczenia. Za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek.
 3. Książki wolno wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Przeczytane książki należy jak najszybciej zwrócić do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Z księgozbioru podręcznego korzystamy tylko na miejscu.
 6. Wypożyczone egzemplarze należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, uczeń jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie, przed zakończeniem roku szkolnego.
 8. Na okres ferii zimowych i wakacji letnich można wypożyczyć książki, po uprzednim rozliczeniu się z wypożyczeń za dany rok szkolny.
 9. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, na koniec roku szkolnego są przyznawane nagrody książkowe.
 10. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE PANDEMII COVID-19  

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki (wg klas).
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce.
 3. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 3 osoby.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.
 5. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje tylko nauczyciel bibliotekarz.
 6. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień” – 1 książka dla ucznia. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczania książki.
 8. Uczniowie klas 1-3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą, na wcześniej umówioną godzinę.
 9. Podczas zwrotów książek uczeń:
 10. kładzie książkę na ladzie,
 11. podaje imię, nazwisko ewentualnie nr oraz klasę,
 12. podaje nr inwentarzowy książki,
 13. odkłada książkę na wyznaczone miejsce.
 14. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na minimum 2 dni.
 15. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 16. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.