„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.”

(Joanne Kathleen Rowling)

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Rok szkolny 2018/2019

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca. W razie potrzeby należy przedłużyć termin wypożyczenia. Za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek. Na koncie czytelnika może być nie więcej niż 5 książek.

3. Książki wolno wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.

4. Przeczytane książki należy jak najszybciej zwrócić do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.

5. Z księgozbioru podręcznego korzystamy tylko na miejscu.

6. Wypożyczone egzemplarze należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

7.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, uczeń jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki tydzień przed końcem roku szkolnego.

9.  Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, na koniec roku szkolnego są przyznawane nagrody książkowe.

10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.