„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.”

(Joanne Kathleen Rowling)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

  1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. W razie potrzeby należy przedłużyć termin wypożyczenia. Za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek.
  3. Książki wolno wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
  4. Przeczytane książki należy jak najszybciej zwrócić do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.
  5. Z księgozbioru podręcznego korzystamy tylko na miejscu.
  6. Wypożyczone egzemplarze należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, uczeń jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
  7. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie, przed zakończeniem roku szkolnego.
  8. Na okres ferii zimowych i wakacji letnich można wypożyczyć książki, po uprzednim rozliczeniu się z wypożyczeń za dany rok szkolny.
  9. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, na koniec roku szkolnego są przyznawane nagrody książkowe.
  10. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.