Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej_2020_2021

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na udział w wycieczce

Zgoda na zawody sportowe , konkursy

Link do wszystkich druków w Poradni Psychologiczno_Pedgogicznej

ZGŁOSZENIE DZIECKA-UCZNIA do poradni

Zgłoszenie – Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Zaświadczenie lekarskie – indywidualne nauczanie

Wniosek o wydanie orzeczenia

Wniosek o wydanie opinii

Wniosek o objecie terapią

Informacja nauczyciela o uczniu

Ankieta dla nauczyciela polonisty