Zapraszamy do udziału w konkursach:

„KOŹMIŃSKI PARK OCZAMI WYOBRAŹNI”

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym. Regulamin konkursu poniżej:

Regulamin KOŹMIŃSKI PARK OCZAMI WYOBRAŹNI


„Zrób krok w stronę PSZOK”

Regulamin „ZROB-KROK-W-STRONE-PSZOK”

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kolorowanka dla dzieci przedszkolnych (kategoria I):


Konkurs „Internetowa Liga Łamigłówkowa”

Łącze do strony

Zapraszamy uczniów, lubiących matematyczną rozrywkę  do uczestnictwa w trzeciej edycji konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa

Co tydzień, w każdą sobotę począwszy od 15 grudnia 2018, będzie publikowane nowe zadanie-łamigłówka.

Zadania można będzie rozwiązywać dla własnej satysfakcji, ale również wziąć udział w konkursie i rywalizować z innymi.

Finał konkursu odbędzie się w maju lub czerwcu 2019. W finale mogą uczestniczyć osoby spełniające warunki podane w regulaminie konkursu.

Regulamin

 

 


MEMORIAŁ URSZULI MARCINIAK, czyli otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych.

Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z pięciu kategorii (maluch, beniamin, kadet, junior i senior), osoby z najlepszymi wynikami w eliminacjach w swoich kategoriach zostają zaproszone do udziału w Finale Memoriału podczas którego w trzech rundach zostaną wyłonieni uczestnicy Wielkiego Finału do którego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych Uczestników z każdej z kategorii.

1.Zadania zarówno eliminacyjne, jak i finałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane).

Konkurs odbędzie się 5 marca 2019 roku w kategoriach:

2. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zadań logicznych, łamigłówek matematycznych i logicznych oraz podniesienie kultury matematycznej wśród Polaków.

Zawody składają się z dwóch etapów – eliminacyjnego, który odbywa się dla uczniów w szkole, a w przypadku uczestników dorosłych online oraz z Finału Memoriału, który odbędzie się między innymi na naszym Wydziale.

3. Do zawodów można się przygotować, rozwiązując m.in. zadania z zeszytów i stron internetowych wydawnictwa Logi, które założyła Urszula Marciniak, zadania treningowe oraz zadania treningowe puzzlegames on-line.

4. Więcej informacji dostępnych na stronie:
https://emi.wmi.amu.edu.pl/wydarzenie/memorial-urszuli-marciniak/?fbclid=IwAR1ULazFBTjywLGD3rwGLiGXZHLxdm7KHs1EDnW7DZ7DR0eKsVYOdRsswxE

5. Szczegółowy regulamin: RegulaminMUM2019

 


WOJEWÓDZKI KONKURS „MATEMATYKA BEZ PAMIĘTNIKA”

 1.  Konkurs odbędzie się 12 lutego 2019 roku o godz. 9:00- 9:45; dedykowany uczniom  klas siódmych i ósmych – jest to pierwszy etap Konkursu (etap szkolny).
 2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów, doskonalenie nauczycieli i wspieranie talentów matematycznych. Konkurs posiada nietypową formę, ponieważ uczeń w nim startujący nie korzysta z wcześniej zdobytej wiedzy. Jest w nim na etapie szkolnym  ważna umiejętność rozumienia czytanego tekstu, a na etapie finałowym słuchania i przetwarzania informacji.
 3. Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 4. Informacje dostępne na stronach: https://www.facebook.com/bezpammat/  http://sp64poznan.pl/matematyka-bez-pamietnika/
 5. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie https://www.facebook.com/bezpammat/posts/713350035708013?_tn_=K-R

 

KONKURS Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I KLAS GIMNAZJALNYCH „AVATAREK”

 1. Etap eliminacyjny konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 02.01.2019 r. do 25.01.2019 r.
 2. Etap eliminacyjny polega na indywidualnym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Czas trwania testu: 20 min. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 30.
 3. Test przeprowadzony zostanie w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-learningowej MOODLE.
 4. Szkolne Komisje Konkursowe na podstawie otrzymanych wyników ustalają dwuosobowe zespoły, które reprezentowały będą szkoły w etapie półfinałowym konkursu.
 5. Zakres materiału to podstawa programowa z informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Do tego mogą dojść pytania wykraczające poza ten zakres.

Więcej informacji: https://odnpoznan.pl/sub,pl,aktualnosci,726.html

 

 


SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY  „MISTRZ MATLANDII” 

W dniach od 3 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r. odbywać się będzie

Szkolny Konkurs Matematyczny MISTRZ MATLANDII 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV, V, VI i VII – pasjonaci matematyki i… nie tylko.
 2. Każdy z uczestników otrzyma login oraz hasło do programu Matlandia.
 3. Zwycięzcami Konkursu, czyli Mistrzami Matlandii zostają Ci uczniowie, którzy w wyznaczonym terminie rozwiążą najwięcej zadań.
 4. Zgłoszenia do konkursu odbywają się u p. Izabeli Weichbrodt.

Rozstrzygnięcie Konkursu w czterech kategoriach dla klas IV, V, VI i VII odbędzie się w styczniu podczas apelu szkolnego.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNO-PLASTYCZNY 

„Matematyczne przeboje!”       

organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki

Zasady Konkursu:

 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne przeboje”.
 2. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
 3. Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I – IV oraz V – VIII
 5. Etap szkolny konkursu trwa do 10 grudnia 2018r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.snm.edu.pl 


Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Konkurs jest skierowany do  wszystkich uczniów klas I-VIII, którzy chcą podzielić się swoją twórczością poetycką i prozatorską. Tematyka prac konkursowych jest dowolna.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności literackich u dzieci i młodzieży
 • Popularyzacja wiedzy o poezji i prozie.
 • Popularyzacja czytelnictwa.
 • Rozbudzanie zainteresowań literackich i pisarskich.
 • Rozwijanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
 • Rozwijanie fantazji i wyobraźni.

Kryteria oceny prac:

1. Wartość merytoryczna.
3. Poziom literacki pracy.
3. Samodzielność i oryginalność.
4. Ogólna estetyka książki.
5. Pomysłowość szaty graficznej.

Regulamin konkursu:

 1. Tematyka wierszy i opowiadań jest dowolna.
 2. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli polonistów do dnia 20 grudnia 2018 r.
 3. Prace oceniane będą w kategoriach:

poezja: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII ,

proza: uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII

 1. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy uczeń-autor proszony jest o napisanie kilku wierszy. Prosimy o podpisanie każdej strony z wierszami.
 2. Opowiadania lub utwory dramatyczne powinny zawierać do max 10 stron maszynopisu. Prace należy podpisać i spiąć w całość opowiadania. Utwór należy zapisać na płycie CD
  i dołączyć do składanej pracy.
 1. Wiersze i opowiadania powinny być podpisane następująco: imię
  i nazwisko ucznia-autora oraz klasa.
 2. Wszystkie interesujące literacko wiersze i opowiadania uczniów będą opubli­kowane na stronie internetowej szkoły i zgłoszone do XXXVI edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.
 3. Teksty konkursowe nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców oraz nie mogą być wcześniej publikowane.
 4. Rozstrzygnięcie szkolnego etapu nastąpi do dnia 8 stycznia 2019 r. przez specjalnie powołane jury.

KONKURS CZYTELNICZY „KSIĄŻKOMANIA”

Termin składania prac do 11 stycznia w bibliotece szkolnej u p. Moniki Raś lub u p. Elżbiety Wojtkowiak, p. Anny Kaj.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po feriach zimowych.

Cele konkursu: popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów; rozwijanie umiejętności autoprezentacji i pobudzanie twórczego myślenia.

Zadanie: zareklamowanie ulubionej książki w formie krótkiego filmu – rodzaj i gatunek prezentowanej literatury jest dowolny;  Film może zostać nagrany w wybranym języku: polskim lub obcym (j. angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim); Czas projekcji filmu jest ograniczony do 3 minut.

Szczegółowe informacje: Regulamin konkursu


Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Stopień szkolny odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

 


KONKURS NA OPOWIADANIE BOŻONARODZENIOWE

dla klas VII- VIII

 Termin : do 30.11. 2018
– Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII
– Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego, w szczególności doskonalenie umiejętności dłuższej wypowiedzi w języku angielskim.

– Prace prosimy przesyłać w wersji elektronicznej do nauczycieli j.angielskiego.

– Praca konkursowa powinna zawierać od 400 do 500 słów.

– Oceniając pracę brane będą pod uwagę : ilość słów, poprawność językowa, styl, bogactwo językowe, kompozycja pracy, oryginalność, kreatywność, zainteresowanie czytelnika.

– Prace niesamodzielne/ plagiaty nie będą brały udziału w konkursie.

 


 

 OLIMPIADA WIEDZY OXFORD ARCHIMEDES LINGUA PLUS – konkurs języka angielskiego

Konkurs odbędzie się 26 października (piątek)o godz. 9.50- 10.35 – sala będzie podana najpóźniej dzień przed konkursem. Prosimy mieć ze sobą CZARNY DŁUGOPIS.


MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

Informacje o konkursie na stronie www.mwo.usz.edu.pl

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
 2. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.
 4. Zgłoszenie do konkursu polega rejestracji w systemie zgłoszeniowym, podaniu danych osobowych, złożeniu oświadczeń oraz przesłaniu plików fotograficznych wraz z tytułami i opisami matematycznymi za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl 
 5. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do dnia ogłoszenia wyników konkursu protokołem jury nie były nigdzie publikowane i udostępnianie w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń terytorialnych.
 7. Termin zgłoszenia do konkursu (rejestracji w systemie i przekazania plików upływa w dniu 15 listopada bieżącego roku).

XXX edycja OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS– MATEMATYKA.PLUS

Stopień szkolny odbędzie się w dniu 7 listopada 2018  r. (środa) w godz. 10.00 – 11.00

 


Wojewódzki Konkurs Matematyczny

Stopień szkolny odbędzie się w dniu 24 października 2018  r. (środa) o godz. 14.00

 Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

 

 


Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

 


 

Genius Logicus