W roku szkolny 2019/2020

zapraszamy do udziału w następujących konkursach:

Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu pt. “Ptaków śpiew” 2020

Rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich.

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. “Ptaków śpiew” 2020 Rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich.

Polecam Państwa uwadze ten wyjątkowy konkurs. Jest on przeprowadzany metodą zdalną z zastosowaniem platformy moodle w formie wielostopniowego testu odsłuchowego. Dla nauczycieli i dorosłych, dojrzałych osób temat konkursu wydaje się być trudny i skomplikowany, ale jak doświadczenia wskazują, dla dzieci i młodzieży nie stanowi większego problemu. Obecny język porozumiewania się pomiędzy uczniami i formy kontaktu zdalnego m.in. poprzez komunikatory i gry internetowe świadczą o wysokiej umiejętności percepcyjnej i sprawnościowej posługiwania się terminami z bogatego słownika, czasem zupełnie niezrozumiałego dla dorosłych.

Baza nagrań konkursowych zawiera nagrania śpiewu/odgłosów w formacie mp3, różnych ptaków polskich, jest dostępna jest pod adresem: https://wko.moodle.org.pl/

Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły, dlatego chętni uczniowie powinni zgłaszać chęć udziału u nauczyciela lub wychowawcy.

Więcej informacji na stronie internetowej http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/pozostale_konkursy/2020/04/konkurs-ksztalcenia-sluchu-pt-ptakow-spiew/

Zapraszamy do udziału

 

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Każda z czterech grup wiekowych tj. dla edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), szkoła podstawowa (klasy IV-VI), szkoła podstawowa (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcące (klasy I-III). rozwiązuje inny zestaw łamigłówek.

Aby wziąć udział nie trzeba mieć szczególnych zdolności matematycznych, jedynie umiejętności rozwiązywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów.

Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to 28-02-2020 r. (piątek)

Regulamin:

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia jest Centrum Edukacji Szkolnej.
 2. Konkurs ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących z klas I, II, III. Test konkursowy zostanie przeprowadzony w czterech grupach wiekowych – uczniów edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III), szkoły podstawowej (klasy IV-VI), szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcące (klasy I-III).
 3. Konkurs odbywa się równolegle we wszystkich szkołach w dniu 28-02-2020 roku (piątek).
 4. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
 5. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 6. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu konkursu.
 7. Każdy uczestnik konkursu wnosi wpisowe na rzecz Rady Rodziców w wysokości 10,00 zł
 8. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych oraz wśród gimnazjalistów na następujących zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):

  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom “Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
  • Miejsca od 2 do 5: Dyplomy “Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
  • Miejsca od 6 do 10: Dyplomy “Mistrza Logicznego Myślenia”;
  • Miejsca od 11 do 15: Dyplomy “Eksperta Logicznego Myślenia”;
  • Miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

  Każdy uczestnik niezależnie od osiągniętego wyniku otrzymuje dyplom!!!

 9. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę książkową (encyklopedia, słownik, itp.) dla każdej szkoły, z której w konkursie łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów, a dla nauczycieli – dyplomy poświadczające współorganizowanie ogólnopolskiego, ponadprogramowego konkursu.
 10. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 24-04-2020 r. Reklamacje można składać do 30-09-2020 r. – po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.

Zgoda_rodzicow_opiekunow

Ważne:

Konkursy organizowane przez Centrum Edukacji Szkolnej są uwzględniane przez Kuratoria Oświaty w wykazach zawodów wiedzy, a laureaci otrzymują punkty rekrutacyjne za dodatkowe osiągnięcia.


Konkurs „Internetowa Liga Łamigłówkowa”

Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek publikowanych w odstępach tygodniowych. Celem konkursu jest dobra zabawa i trening „szarych komórek”.

Regulamin konkursu
„Internetowa Liga Łamigłówkowa”

 1. Organizatorem konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

 2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, jednak w finale może brać udział tylko młodzież ucząca się, która do chwili przystąpienia do konkursu nie zdawała egzaminu maturalnego oraz dostarczyła wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy.

 3. Do konkursu można dołączyć w dowolnym momencie.

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 5. Aby wziąć udział w finale konkursu, należy:

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie

https://signum.pb.edu.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-liga

  1. po weryfikacji danych uczestnika przez Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM pobrać wypełniony formularz zgłoszeniowy w postaci pliku PDF (zgodnie z instrukcją przekazaną w e-mailu informującym o przyjęciu do konkursu), wydrukować, podpisać i przesłać na adres:

Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM”

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

z dopiskiem „INTERNETOWA LIGA ŁAMIGŁÓWKOWA”

  1. zarejestrować się na platformie internetowej Moodle pod adresem

https://cez2.wi.pb.edu.pl/moodle/login/index.php

 1. Co tydzień w sobotę o godz. 12.00 (poczynając od 30 XI 2019) na platformie Moodle pod adresem

https://cez2.wi.pb.edu.pl/moodle/course/view.php?id=187

będzie publikowane jedno zadanie-łamigłówka.

 1. Na rozwiązanie każdego zadania (z wyjątkiem dwóch ostatnich) uczestnik ma 3 tygodnie od dnia publikacji zadania. Na zadanie przedostanie – 2 tygodnie, a na ostatnie – tydzień.

 2. W każdym tygodniu będzie publikowany ranking wszystkich uczestników. Na liście rankingowej będą podane jedynie pseudonimy wybrane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym oraz uzyskane punkty.
 3. Zostaną opublikowane 22 zadania.

 4. Do dnia 16 maja 2020 zostanie ogłoszona lista osób dopuszczonych do finału.
 5. W maju lub czerwcu, (dokładna data zostanie podana na naszej stronie) odbędzie się finał konkursu, w którym mogą wziąć udział osoby zajmujące najwyższe lokaty w rankingu oraz

  1. dokonały pełnej rejestracji, patrz pkt 5a, b i c;

  2. uzyskały ponad 75% punktów.

 6. Konkurs zakończy się wyłonieniem laureatów.

 7. Dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane na adres szkoły.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Literacki

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Literackiego „Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Zasady konkursu:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz osoby zainteresowane matematyką.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie krótkiej formy literackiej związanej z matematyką, nauczaniem lub uczniem się matematyki. Utwór ma zachęcać do uczenia się matematyki lub ułatwiać zapamiętanie pojęć, zasad, metod, procedur związanych z edukacją szkolną.
 3. Każdy uczestnik Konkursu może utworzyć krótki, maksymalnie 4 wersowy wierszyk, limeryk, rymowankę, fraszkę.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może nadać tytuł swojemu utworowi.

Regulamin konkursu

Oświadczenia – zgoda na udział w konkursie


Konkurs matematyczno – plastyczny

“Matematyczny wszechświat” 2019/2020

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno -Plastycznego „Matematyczny wszechświat” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

Konkurs odbywa się przy wsparciu merytorycznym i pod patronatem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Regulamin_konkursu

 1. Zgoda_na_udział_w_konkursie
 2. Metryczka_pracy

Międzynarodowy konkurs Pix Programming Challenge

Więcej informacji na stronie:

http://pixchallenge.org/konkurs/


 

Międzynarodowy Konkurs Bóbr

Harmonogram Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2019:

 • 07 października, godz. 7:00 – rozpoczęcie rejestracji na konkurs właściwy
 • 12 listopada, godz. 11:45 – zakończenie rejestracji na konkurs właściwy
 • 12-15 listopada 2019 r. – trwa Konkurs Bóbr 2019! W tym samym czasie uczestnicy
  konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystępują do wykonywania zadań
 • grudzień 2019 r. – ogłoszenie wyników konkursu
 • marzec 2020 r. – uroczyste zakończenie konkurs połączone z wręczeniem nagród laureatom.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.bobr.edu.pl/

O konkursie

Regulamin konkursu


Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy do udziału

w konkursach:


Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa PIONIER organizowana przez Instytut Rozwoju Oświaty przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania konkursu wynosi 60 minut.

Konkurs odbędzie się 10.12.2019 r.

Nagrody dla zwycięzców:

Miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata i nagroda książkowa,

Miejsca od 2 do 5 – dyplom laureata i nagroda książkowa,

Miejsca od 6 do 15 – dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.

Termin zgłoszenia u nauczycieli matematyki upływa 15 listopada 2019 r. (zgłoszenie wraz z opłatą 10 zł)


XXXII edycja OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS– MATEMATYKA.PLUS

Konkurs OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-MATEMATYKA.PLUS ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 8 listopada 2019 roku. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut.

Konkurs matematyczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 3
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Podstawowa 8

Termin zgłoszenia u nauczycieli matematyki upływa 15 października 2019 r.


MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY  „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

Informacje o konkursie na stronie www.mwo.usz.edu.pl

 1. Celem konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
 2. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.
 4. Zgłoszenie do konkursu polega rejestracji w systemie zgłoszeniowym, podaniu danych osobowych, złożeniu oświadczeń oraz przesłaniu plików fotograficznych wraz z tytułami i opisami matematycznymi za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl 
 5. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 6. W konkursie mogą brać udział wyłącznie tylko te prace konkursowe, które do dnia ogłoszenia wyników konkursu protokołem jury nie były nigdzie publikowane i udostępnianie w jakiejkolwiek formie i nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń terytorialnych.
 7. Termin zgłoszenia do konkursu (rejestracji w systemie i przekazania plików upływa w dniu 15 listopada bieżącego roku).