BIBLIOTEKA

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”.

(Cyceron)

Źródło: www.mac.pl

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

 

Nauczyciel bibliotekarz: Monika Raś


W celach organizacyjnych ustalono w/w porządek wypożyczeń, lecz uczeń ma prawo wypożyczyć książkę w dowolnym dniu.
 

 

 

W bibliotece znajdziesz:

 • literaturę dla dzieci i młodzieży (lektury, bajki, baśnie)
 • beletrystykę, powieści obyczajowe, historyczne, przygodowe, fantastykę
 • słowniki, encyklopedie, leksykony, albumy, atlasy
 • dokumenty szkolne, kroniki

 

Biblioteka oferuje:

 • wiele książek i materiałów, które pomogą Ci w poszerzaniu
  wiedzy i zainteresowań
 • pomoc w wyszukiwaniu informacji
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • miłą atmosferę

 

        Wypożyczalnia książek

 

                                                                                                                               

                                                                                             Stanowisko komputerowe                                                                                         

 

                                                                          

Książka dla biblioteki – z autografem Elizy Piotrowskiej, pisarki książek dla dzieci

 

                                                                                        

                        Wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek

                                                                                                        

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. W razie potrzeby należy przedłużyć termin wypożyczenia. Za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek.
 3. Książki wolno wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Przeczytane książki należy jak najszybciej zwrócić do biblioteki, ponieważ czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Z księgozbioru podręcznego korzystamy tylko na miejscu.
 6. Wypożyczone egzemplarze należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek, uczeń jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie, przed zakończeniem roku szkolnego.
 8. Na okres ferii zimowych i wakacji letnich można wypożyczyć książki, po uprzednim rozliczeniu się z wypożyczeń za dany rok szkolny.
 9. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, na koniec roku szkolnego są przyznawane nagrody książkowe.
 10. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.

 

 

”Co czytać? – Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania,
wyciąga się go z każdego czytania.

Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości
przy pomocy cudzych słów”.

(Jarosław Iwaszkiewicz)