REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH – KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – prawo oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 59) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim: Nr XXIX/202/2017 i Nr XXIX/203/2017 z dn. 27 marca 2017 r. i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski: Nr 5.2023r. z dn. 25 stycznia 2023r. zarządza się, co następuje:

W dniu 16 lutego 2023 r. została powołana Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim na rok szkolny 2023/2024.

 

 

DO OBWODU SZKOŁY NALEŻĄ NASTĘPUJĄCE ULICE MIASTA I WSIE GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI:

1. ULICE:

Benedykta z Koźmina,  Józefa Chełkowskiego, Farna, Floriańska, Glinki, Grębowska, Tomasza Gryszczyńskiego, Jana Kilińskiego, Konstytucji 3 Maja, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krotoszyńska, Krótka, Józefa Modlibowskiego,  Murna, Nowy Rynek, Władysława Odonica,  Plac NS  NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna,  Polna, Pomnikowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich,  Przyjemskich, Stary Rynek, Stanisława Staszica, Stawowa, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wałowa, Św. Wawrzyńca, Wąska, Wiatraczna, Wierzbowa, Leopolda Wiatrolika, Wodna,  Z. Wł. Wyszyńskich, Zapłocie, Zielony Rynek.

2. WSIE:

Cegielnia, Czarny Sad, Dębiogóra, Kaniew, Klatka, Lipowiec, Mogiłka, Orla, Psie Pole, Staniew (bez odbudowania), Tatary.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. KARTA_ZGŁOSZENIA_DZIECKA_DO_KLASY_1_ZAMIESZKAŁYCH_W OBWODZIE
  2. OŚWIADCZENIE_WOLI
  3. OŚWIADCZENIE_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA_BLISKICH_KREWNYCH
  4. OŚWIADCZENIE_O_ZATRUDNIENIU_RODZICÓW
  5. OŚWIADCZENIE_O_WIELODZIETNOŚCI_RODZINY_DZIECKA
  6. WNIOSEK_O_PRZYJĘCIE_DO_KLASY_1_DZIECKA_SPOZA_OBWODU

Dyrektor szkoły
mgr Jacek Zawodny