ZASTĘPSTWA I ZMIANY W PLANIE

na poniedziałek 8 stycznia 2018 r.

  • Szczęśliwy numerek: 4

Nauczyciele nieobecni:
p. Z Szczudlik – zwolnienie lekarskie

3 godzina
1c – język angielski całość pani Kuberka sala 25

4 godzina
2bj – grupa pana Z. Szczudlika zastępstwo pan H. Szczudlik sala 9