WIZYTA TADEUSZA SZCZYRBAKA Z RODZINY RODŁA
18 kwietnia 2012
admin

26 stycznia uczniowie klas V i VI  mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu historyczno – edukacyjnym z Tadeuszem Szczyrbakiem. Spotkanie było poświęcone popularyzowaniu Pięciu Prawd Polaków i znaku Rodła. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji połączonej z  prezentacją multimedialną…

W 1933 r. Rodło jako znak Związku Polaków w Niemczech stało się symbolem łączności z ojczyzną. Autorką znaku jest Janina Kłopocka, malarka urodzona w 1904 roku w Koźminie. Jego kształt graficzny ukazuje stylizowany bieg Wisły – kolebki narodu polskiego i Kraków – źródło kultury polskiej. Rodło przetrwało do dziś jako symbol pochodzenia walczących Polaków w Niemczech. W 1938 roku zebrani na pierwszym Wielkim Kongresie Polaków w Niemczech ogłosili Pięć Prawd Polaków:

Prawda pierwsza: Jesteśmy Polakami!

Prawda druga: Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci!

Prawda trzecia: Polak Polakowi bratem!

Prawda czwarta: Co dzień Polak Narodowi służy!

Prawda piąta: Polska Matką naszą – nie wolno mówić Matce źle!

Są to hasła aktualne, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne młodym pokoleniom Polaków.