ŚWIETLICA
24 kwietnia 2012
admin

 

 


ŚWIETLICA SZKOLNA

 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

7:00 – 8:00

11:30 – 16:00

Świetlica dla klas 0 – III – sala nr 10 a

Świetlica dla klas IV – VII – sala nr 10 b

 

Zadania świetlicy:

 1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 3. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 4. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 5. Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby zapewnić dzieciom warunki do odrabiania lekcji.
 6. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 7. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej  postawy społeczno – moralnej.
 8. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach w domu, w szkole.
 9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotykanych trudności.
 10. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Opiekunowie:

Agnieszka Maryniak

Maria Mazurowska

Janina Sierszuła

Hanna Głuszek

Anna Filipiak

 


 

ODJAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Uczniowie oczekujący na autobus stoją przed bramą wyjściową.

Wyjście poza bramę szkolną TYLKO za zgodą i pod nadzorem nauczyciela-opiekuna.

Samodzielnie poza teren szkoły wychodzą tylko uczniowie miejscowi

wracający pieszo po skończonych lekcjach do domu.


ŚWIETLICA SZKOLNA

czynna od poniedziałku do piątku


w godzinach:

 

7:00 – 8:00

11:30 – 16:00

Świetlica dla klas 0 – III – sala nr 10 a

Świetlica dla klas IV – VII – sala nr 10 b

Zadania świetlicy:

1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.

2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

3. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.

4. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

5. Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby zapewnić dzieciom warunki do odrabiania lekcji.

6. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

7. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej  postawy społeczno – moralnej.

8. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach w domu, w szkole.

9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotykanych trudności.

10. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Opiekunowie:

Agnieszka Maryniak

Maria Mazurowska

Janina Sierszuła

Hanna Głuszek

Anna Filipiak

ŚWIETLICA SZKOLNA

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

7:00 – 8:00

11:30 – 16:00

Świetlica dla klas 0 – III – sala nr 10 a

Świetlica dla klas IV – VII – sala nr 10 b

 

Zadania świetlicy:

 1. Zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach lekcyjnych.
 2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.
 3. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności.
 4. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).
 5. Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby zapewnić dzieciom warunki do odrabiania lekcji.
 6. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).
 7. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej  postawy społeczno – moralnej.
 8. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach w domu, w szkole.
 9. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotykanych trudności.
 10. Kształtowanie postawy współodpowiedzialności za dobro wspólne.

Opiekunowie:

Agnieszka Maryniak

Maria Mazurowska

Janina Sierszuła

Hanna Głuszek

Anna Filipiak