KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
13 maja 2012
admin

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Zebrania z rodzicami

19 września 2017 r.

3.

Święto Patrona Szkoły

29 września 2017 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.

5.

Klasyfikacja uczniów za I okres

24 stycznia 2018 r.

6.

Zebrania z rodzicami

25   i 26  stycznia 2018 r.

7.

Ferie zimowe

12 lutego – 25 lutego 2018 r.

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

9.

Zebrania z rodzicami

8 czerwca 2018 r.

10.

Końcoworoczna klasyfikacja
uczniów

18 czerwca 2018 r.

11.

Spotkanie z Radą Rodziców

18 czerwca 2018 r.

12.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 i 3 listopada 2017 r.

2 i 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

13.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

14.

Ferie letnie

23 czerwca – 2 września 2018 r.

 

Konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w ramach „OTWARTYCH DRZWI”

w godz. 16.00 – 17.00, każdy pierwszy wtorek miesiąca.

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

* 1 września 2015

2.

Zebrania z rodzicami

* 15 września 2015

3.

Święto Patrona Szkoły

* 14 października 2014

4.

Zimowa przerwa świąteczna

* 23 grudnia 2015 r. – 1 stycznia 2016

5.

Klasyfikacja uczniów za I okres

* 11 stycznia 2016

6.

Zebrania z rodzicami

* 12 i 13  stycznia 2016

7.

Ferie zimowe

* 18 stycznia – 29 stycznia 2016

8.

Sprawdzian kompetencji uczniów klas VI

* 5 kwietnia 2016

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

* 24 – 29 marca 2016

10.

Sprawdzian kompetencji dla uczniów klas VI (termin dodatkowy)

* 2 czerwca 2016

11.

Zebrania z rodzicami

* 7 czerwca 2016

12.

Końcoworoczna klasyfikacja uczniów

* 20 czerwca 2016

13.

Spotkanie z Radą Rodziców

* 20 czerwca 2016

14.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

* 4 stycznia 2016

* 5 stycznia 2016

* 5 kwietnia 2016

* 2 maja 2016

* 27 maja 2016

* 1 czerwca 2016

15.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

* 24 czerwca 2016 r.

16.

Ferie letnie

* 27 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.