2012-ROK KORCZAKOWSKI W ,,JEDYNCE”
29 maja 2012
admin

W 2012r. obchodzimy  siedemdziesiątą  rocznicę śmierci  Janusza Korczaka i  setną  rocznicę założenia przez niego Domu Sierot, który mieścił się przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W naszej  szkole, dzięki wystawkom  i interesującym  lekcjom prowadzonym  w  oparciu  o  prezentację  multimedialną  przez panią  Janinę  Sierszułę, mogliśmy poznać  życie  i  działalność  Janusza  Korczaka (prawdziwe nazwisko  Henryk Goldszmit). Urodził  się  w  1878  lub  1879 roku w Warszawie, w rodzinie  o  żydowskich  korzeniach. Ukończył  studia  medyczne. Pracował  wiele lat w szpitalu.  Uczestniczył  w  I  wojnie  światowej  i  w  wojnie  polsko-bolszewickiej…

Życie  poświęcił młodzieży, z którą  pracował przygotowując ich do dorosłej, samodzielnej  przyszłości. Był    jednym  z  pierwszych  rzeczników  praw  dziecka. Głosił, że  dziecko jest  autonomiczną  osobą  posiadającą  własną  godność,  zainteresowania  i  prawa. Walczył  o podmiotowość  dziecka. W Warszawie  utworzył  dwa domy  dla  sierot. Z  myślą  o  swoich  podopiecznych  organizował  kolonie  letnie.
W  swych  utworach  opisywał  wewnętrzne  przeżycia: nadzieję i   rozczarowania,  ponieważ  nie  wierzył  w  odnowienie świata.
,,Przecież  to  największe  szczęście  żyć, pracować, walczyć, żeby  lepiej  było  na  świecie.” (,,Król Maciuś I”)
Napisał  wiele  książek  dla  dzieci  np. ,,Król  Maciuś I”,  ,,Kajtuś Czarodziej”  i  dla  dorosłych m.in.  ,,Jak  kochać dziecko”. Prowadził  również  audycje  radiowe, w  których  występował  w  obronie  praw  dziecka.
Niestety,  okrutne  czasy II wojny  światowej  przerwały  jego  wspaniałą działalność. Został  zamordowany  wraz  ze  swoimi  wychowankami  z  domów  sierot  przez  hitlerowców  w  obozie  koncentracyjnym  w  Treblince  w 1942r.: ,, A  świat  milczał! A milczenie  czasem  znaczy  przyzwolenie  na  to, co  się dzieje.”
Cieszymy  się,  że  mogliśmy  poznać  intrygującego, cudownego  człowieka  jakim  był  Janusz  Korczak.

Redakcja gazetki S.P.Nr 1 w Koźminie Wlkp. „Nowinki z Jedynki”