KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
20 listopada 2012
admin

W roku szkolnym 2012/2013 Pierwszoklasiści naszej szkoły przystąpili do programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do dzieci rozpoczynających naukę w szkole.  Wpisuje się on w szczytną inicjatywę przekazania dzieciom niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy. Program przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Dzięki tej akcji udaje nam się wspólnie zapewniać naszym dzieciom bezpieczeństwo. Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” w naszej szkole realizowali uczniowie klasy Ia i Ib pod opieką wychowawczyń: Beaty Chojnickiej i Grażyny Leśniak.

W oparciu o otrzymane od organizatora materiały prowadzone były zajęcia profilaktyczne w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Klub Bezpiecznego Puchatka dotarł również do rodziców Pierwszoklasistów, którzy otrzymywali broszury informacyjne z poradami, dotyczącymi bezpieczeństwa ich dzieci. Po zakończeniu działań, szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem “Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Cieszymy się z otrzymanego zaszczytu!

Certyfikat “Klub Bezpiecznego Puchatka”