UCZNIOWIE JEDYNKI O SWOICH PRAWACH…
28 listopada 2012
admin

 

Nie ma dzieci, są ludzie”

 

 

20 listopada 2012 roku, dokładnie w przeddzień rocznicy ustanowienia powszechnego Dnia Praw Dziecka rozpoczęła się kampania społeczna „Nie ma dzieci, są ludzie”, która jest podsumowaniem wszystkich działań zorganizowanych w Roku Janusza Korczaka. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i uwrażliwienie go na fakt, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i mogą korzystać z przysługujących im praw.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp. aktywnie włączyła się w tę kampanię. W tym dniu dla wszystkich uczniów szkoły, począwszy od przedszkolaków po uczniów klas szóstych, zostały zorganizowane liczne spotkania, pogadanki, wystawy oraz prezentacje multimedialne na temat prawa dziecka. Dzień ten stał się również okazją do przypomnienia tragicznych dziejów  Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci.’