PROF. JERZY KUJAWIŃSKI
4 września 2013
admin

 

Prof. Jerzy Kujawiński

„Ewolucja pedagogiki od sztuki wychowania do nauki o wychowaniu człowieka”

 

Naszą szkołę spotkał ogromny zaszczyt. Otóż, Pan profesor Jerzy Kujawiński, przyjaciel naszej szkoły, który również kiedyś w niej pracował, postanowił umieścić wizerunek Jedynki na okładce swojej nowej książki, która jest jednocześnie podręcznikiem akademickim dla studentów pedagogiki i innych nauk z nią związanych.

Przepiękna książka z dedykacją została złożona na ręce P. Dyrektor.

Kilka słów o tematyce tego wspaniałego dzieła:

W niniejszej publikacji więcej uwagi poświęcono etapowi naukowego rozwoju pedagogiki. W tym celu dość szczegółowo omówiono twórczość pedagogiczną Profesora Janusza Gniteckiego, który jest autorem nie tylko podstaw pedagogiki naukowej, ale także twórcą jej nowatorskiej warstwy metodycznej, nazwanej przez niego „supernauczanie”.
Sporo uwagi poświęcono także niżej wymienionym twórcom pedagogiki naukowej. Profesorowi Bogdanowi Suchodolskiemu, Profesorowi Stefanowi Kunowskiemu, Profesorowi Wincentemu Okoniowi, Profesorowi Mieczysławowi Łobockiemu, Profesorowi Stanisławowi Palce, Profesorowi Kazimierzowi Denkowi, Profesorowi
Ryszardowi Więckowskiemu. Tworzyli oni teoretyczną warstwę pedagogiki naukowej.
Uwzględniono również twórców metodycznej warstwy pedagogiki naukowej, czyli twórczość następujących Profesorów: W. Okonia, J. Barteckiego, C. Kupisiewicza, R. Więckowskiego i J. Kujawińskiego.

Dobitnie podkreślono rolę Jana Fryderyka Herbarta – kreatora pedagogiki naukowej w warstwie teoretycznej i metodycznej, gdyż ten niemiecki pedagog został pierwszym na świecie profesorem pedagogiki i jako pierwszy pedagog oparł pedagogikę na dwóch naukach pomocniczych, tzn. etyce i psychologii.

Cieszymy się niezmiernie z tego wyróżnienia.