UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
24 kwietnia 2014
admin

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Koźmin Wielkopolski

Projekt „Unihokej to dla nas fajny sport i dobra zabawa”

Burmistrz   Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Koźminie Wlkp. wygrał konkurs na realizację zadania publicznego priorytet 2, działanie 1.6 Propagowanie unihokeja wśród mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wielkopolski.

W ramach projektu „Unihokej to dla nas fajny sport i dobra zabawa” będą realizowane:

– zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Koźmin Wlkp.,

– otwarty turniej dla min 6 drużyn,

– udział w min 2 turniejach o zasięgu powiatowym lub wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Dotacja przeznaczona na współfinansowanie zadania – 4.000,00 zł pochodzi w budżetu gminy Koźmin Wielkopolski.

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2013/2014 odbędą się 24 kwietnia, a ostatnie 18 czerwca 2014 roku. Osobą prowadzącą będzie nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor unihokeja Jacek Zawodny. Zajęcia będą się odbywały na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wlkp. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Aby umożliwić jak najszerszej grupie dzieci skorzystanie z zajęć zaplanowano je w następujących godzinach:

– środa 16.00 – 17.00

– środa 17.00 – 18.00

– czwartek 12.35 – 13.35

– czwartek 13.35 – 14.35

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach po wypełnieniu przez rodzica zgody na udział w projekcie. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numerem tel. 605 438 448.

Tekst: Jacek Zawodny, UKS „Jedynka” Kożmin Wlkp.