DZIEŃ EDUKACJI CAŁOŚCIOWEJ
3 maja 2014
admin

DZIEŃ EDUKACJI CAŁOŚCIOWEJ

„Śmieci mniej, Ziemi lżej”

22 kwietnia  corocznie obchodzimy Dzień Ziemi. W tym dniu łączymy się z całym światem w obronie największego dobra, wspólnego domu całej ludzkości – planety Ziemi.

W związku z tym w dniu 30 kwietnia 2014r.  w naszej szkole realizowany był Dzień Edukacji Całościowej pod hasłem „Śmieci mniej, Ziemi lżej”. Zajęcia w tym dniu miały ciekawy przebieg, gdyż odbywały się w inny sposób niż zwykle.

Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Straży Leśnej z nadleśnictwa Krotoszyn. W czasie pogadanki wzbogacili  wiedzę o zwierzętach leśnych,  ale co ważniejsze,  utrwalili zasady bezpiecznego korzystania  z zasobów lasu.  Z dużym zainteresowaniem maluchy obejrzały scenkę przedstawiającą jak należy postępować, by żyć w zgodzie z przyrodą, zaprezentowaną przez aktorów z Koła Przyjaciół Biblioteki.

Starsi uczniowie zwiedzali w tym czasie  koźmińską oczyszczalnię  ścieków, a pan Paweł Flejsierowicz  w interesujący sposób przybliżał im zasady  jej działania oraz uświadomił, że budowanie oczyszczalni jest ważnym elementem ochrony zasobów wodnych. (na zdjęciu: podziękowanie dla p. Dyrektora Oczyszczalni od uczniów naszej szkoły)

Zdobyta przez uczniów wiedza została zaprezentowana na plakatach, które teraz ozdabiają szkolny korytarz. Miłym akcentem kończącym zajęcia była krótka, ekologiczna dyskoteka.

W czasie zajęć uczniowie nie tylko zastanawiali się, co można zrobić w swoim najbliższym środowisku, aby ulżyć Ziemi,  ale podjęli też konkretne działania. Przynieśli do szkoły dużą ilość surowców wtórnych między innymi: zużyte baterie, makulaturę i  elektrośmieci.

Zajęcia w tym dniu dostarczyły wielu niezapomnianych wrażeń i pogłębiły wiedzę o ochronie środowiska.