ROK SZKOLNY 2014/2015
5 października 2014
admin

ZDROWIE TO TWÓJ SKARB, WIĘC O NIE DBAJ

CZYLI JAK DBAMY O ZDROWIE W KOŹMIŃSKIEJ JEDYNCE

PROMOCJA ZDROWIA

ZDROWIE  jest to stan pełnego: fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, brak choroby czy kalectwa. Także poddająca się zmianom zdolność człowieka do osiągania szczytu własnych fizycznych, psychicznych i społecznych możliwości, pozytywne reagowanie na wyzwania środowiska.  
PROMOCJA ZDROWIA to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę.

Należy pamiętać, że zdrowie nie jest celem samym w sobie, lecz jest zasobem umożliwiającym realizację aspiracji, zaspakajanie potrzeb oraz przeobrażenie i kontrolę środowiska.
Definiowanie zdrowia, istota promocji zdrowia oraz związki zdrowia z różnymi czynnikami warunkującymi zdrowie to podstawowe zagadnienia programu. Stanowią one zasadniczy punkt odniesienia wszystkich zajęć z uczniami. Wyznaczają one również kierunek pozostałych działań edukacyjnych adresowanych do środowiska domowego i członków społeczności szkolnej.

Dbając o zdrowie realizujemy zadania w następujących obszarach:

  1. Higiena osobista i otoczenia.
  2. Żywność i żywienie.
  3. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
  4. Rozwój i zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.
  5. Aktywność ruchowa, praca i wypoczynek, czas wolny.
  6. Edukacja do życia w rodzinie i społeczności. Psychospołeczne aspekty zdrowia. Życie bez nałogów.

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI ZDROWIA

1.Grażyna Leśniak- koordynator

2.Marzena Adamkiewicz

3.Beata Chojnicka

4.Anna Filipiak

5.Hanna Frankowska

6.Hanna Szymura

KLASOWI LIDERZY DS.PROMOCJI ZDROWIA

W roku szkolnym 2014/2015 każda klasa wybrała lidera  ds. promocji zdrowia:

klasa I a Julia Działoszek

klasa I b Katarzyna Dzielicka

klasa I c Zofia Leopold

klasa II a  Martyna Tomczak

klasa II b  Maciej Wosiński

klasa III a  Nikola Klicińska

klasa III b Julia Urna

klasa IV a Mateusz Kasprzak

klasa IV b Zofia Ziętkiewicz

klasa V a  Agnieszka Plewińska

klasa V b Żaneta Dawidowicz

klasa VI a Zofia Jochaniak

klasa VI b Roksana Orpiszak