POLSKIE LINIE KOLEJOWE
12 listopada 2014
admin

AKCJA INFORMACYJNA PKP

BEZPIECZNE ZACHOWANIE SIĘ NA TERENIE KOLEJOWYM

W środę, 31. października w naszej szkole odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z usług Polskich Linii Kolejowych. Ta akcja informacyjna została przeprowadzona przez Pana Wiesława Głuszka z PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych z Ostrowa Wlkp. oraz Pana Jacka Furmankiewicza, który jest Komendantem Posterunku SOK w Jarocinie.

Celem zajęć było uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnych zabaw w pobliżu kolei i przejazdów kolejowych, kształtowanie wrażliwości na innych, poszanowania prawa i własności, ukazanie skutków niewłaściwych zachowań na terenie kolejowym oraz zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi za naruszenie bezpieczeństwa na terenie kolejowym.

Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w tej bardzo ważnej „lekcji”, od której kiedyś może zależeć życie.

Panowie prowadzący opowiadali zgromadzonym słuchaczom o transporcie kolejowym, o roli PKP i poszczególnych jej pracowników, a także o roli Straży Ochrony Kolei.

Uczniowie obejrzeli także film edukacyjny ukazujący konsekwencje nieodpowiedzialności związanej z poruszaniem się po ulicy, gdy przejeżdża po torach pociąg; brali udział w quizie edukacyjnym z nagrodami.

Na zakończenie dzieci wymieniły zasady właściwego zachowania się na terenie kolejowym oraz działania, jakie trzeba podjąć w sytuacji niebezpieczeństwa.