PRAWA DZIECKA
23 listopada 2014
admin

PRAWA DZIECKA

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W  czwartek, 20 listopada 2014 roku  po raz pierwszy obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Była to również 25  rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Dzień ten ma zwracać uwagę na podmiotowość dzieci i przypominać, że to Polska była inicjatorem uchwalenia konwencji.

Także  w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji wszyscy  uczniowie  przygotowali i  przykleili na głównych drzwiach S.P. Nr 1 w Koźminie Wlkp. pięknie zapisane nasze  prawa, czyli Prawa Dziecka.

Każdy człowiek ma swoje prawa, czyli normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować  w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my – dzieci, młodzież,     czyli wszyscy, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Nie jesteśmy własnością Rodziców. Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy oczekują szacunku i godnego traktowania przez Dorosłych. Czasami Dorośli nie zdają sobie z tego sprawy lub po prostu zapominają, że my też jesteśmy ludźmi, że czujemy i bardzo łatwo nas  skrzywdzić, zranić. Aby uniknąć podobnych sytuacji, niezbędna jest znajomość własnych praw, praw dziecka, które pozwolą nam godnie i z szacunkiem żyć.

Konwencja o prawach dziecka jest międzynarodową umową, która zawiera zbiór praw. Państwo, które ją podpisze, jest zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. Zawiera 41 artykułów dotyczących: praw osobistych, socjalnych, politycznych i tzw. praw specjalnych o dzieciach mniejszości narodowych, sierotach, chorych, kalekich itd.

Historia legalizacji praw dziecka jest krótka:

1924 rok – pierwszy zapis praw dziecka w Deklaracji Genewskiej. 
1989 rok – pierwszy pełny katalog praw zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ.
1991 rok – w Polsce zaczęła obowiązywać Konwencja Praw Dziecka.

Prawa zawarte w Konwencji zebrane są w trzech kategoriach:

Zapewnienia:
– prawo do posiadania, otrzymywania lub dostępu do pewnych dóbr i świadczeń, np. imienia, obywatelstwa, opieki zdrowotnej, edukacji, odpoczynku, zabawy, prawo do opieki nad sierotami    i osobami niepełnosprawnymi,
Ochrony:
– prawo do ochrony przed szkodliwymi działaniami i praktykami, np.: separacji od rodziców, zaangażowania w działania wojenne, handlowego i seksualnego wykorzystywania, fizycznej i psychicznej przemocy wobec dziecka,
Uczestnictwa:
– prawo dziecka do bycia wysłuchanym przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego życia.

Wraz z rozwojem umiejętności dziecko powinno mieć rosnące możliwości brania udziału w życiu społecznym.

Opracowanie: Miłosz stawowy, redaktor gazetki „Nowinki z jedynki”