SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ
11 grudnia 2014
admin

l GGG Szkolne czytanie książek         l

Wszyscy wiemy, jak niezwykle ważną rolę w  rozwoju intelektualnym i emocjonalnym każdego dziecka pełni kontakt z książką. Czytanie rozwija pamięć, wyobraźnię, poczucie humoru i bogaci słownictwo, uczy myślenia, kształtuje mowę oraz umiejętność rozumienia poleceń.

We wrześniu zainicjowana została przez zespół nauczycieli  przedmiotów humanistycznych akcja „Szkolne czytanie książek”,  której zadaniem jest zachęcenie uczniów do czytania  oraz wykształcenie w nich potrzeby obcowania z książką.

W grudniu, do wspólnego czytania książki L. M. Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”, wszystkich zainteresowanych uczniów klasy IV – VI,  zaprosiła Janina Sierszuła.

Powieść uważana jest przez uczniów, w szczególności chłopców, za nieciekawą, „dziewczyńską”.  Tym większe było zdziwienie, gdy wśród uczestników spotkania pojawiło się niemało męskiej społeczności uczniowskiej. Zebrani ze skupieniem i zaciekawieniem wysłuchali fragmentów lektury. Mamy nadzieję, że zostali przekonani o czerpaniu przyjemności z czytania.                                                      
Spotkanie zostało poprzedzone prezentacją multimedialną, która miała na celu przybliżyć fabułę książki, poznanie jej bohaterów i wprowadzenie w atmosferę Zielonego Wzgórza.