AKCJA EDUKACYJNA
5 października 2015
admin

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

25 września 2015r. nasza szkoła wzięła udział w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Byliśmy jednym z 1437 Organizatorów Lokalnych WMTDay 2015.

Zgodnie z założeniem akcji przygotowania rozpoczęliśmy z początkiem roku szkolnego. Uczniowie klasy VIb uczęszczający na zajęcia dodatkowe z matematyki zaangażowali się w rozpropagowanie akcji. Przygotowane zostały plakaty, certyfikaty, losy oraz legitymacje MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia). Przygotowany i przedstawiony został program obchodów. W widocznych miejscach szkoły pojawiły się zadania dotyczące tabliczki mnożenia. Nie zabrakło podpowiedzi np. jak w prosty sposób nauczyć się mnożenia na palcach przez 9 oraz wierszyków ułatwiających zapamiętanie wyników mnożenia np. Jabłka są zdrowe, jabłka trzeba jeść, 7 razy 8 jest 56J

Na lekcjach matematyki uczniowie brali udział w zabawach: Bingo matematyczne doskonalące znajomość tabliczki mnożenia, Tarcza z tabliczką mnożenia, Labirynt z mnożeniem czy Bystrzak. Korzystano z zadań interaktywnych pakietu Matlandia oraz Matematycznego Zoo doskonalącego znajomość tabliczki mnożenia w określonym przedziale czasowym.

Po wszystkich przygotowaniach rozpoczęliśmy V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w naszej szkole. W roli ekspertów, po uprzednim zdaniu egzaminu z tabliczki mnożenia, wystąpili uczniowie klasy VIb, którzy z godnością pełnili powierzoną im funkcję. Na parterze budynku A szkoły przygotowano specjalne miejsca, gdzie chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu w formie pisemnej lub ustnej. Ponadto w sali nr 5 przygotowano stanowiska komputerowe, gdzie uczniowie mogli korzystać ze strony internetowej Matematycznego Zoo, aby zmierzyć się z innymi zawodnikami. Ileż było przy tym emocji i zaangażowania, a jednocześnie skupienia. Uczniowie klas IIIa, IIIb, IVb i VIb przystąpili do egzaminu podczas lekcji matematyki. Odwagą wykazali się również uczniowie młodszych klas, którzy postanowili sprawdzić stan swojej wiedzy. Gratulujemy! Ponadto eksperci udali się w „odwiedziny” do nauczycieli i pracowników szkoły, aby i oni mogli wykazać się znajomością tabliczki, a przede wszystkim dać wspaniały przykład naszej szkolnej dziatwie. Gratulujemy odważnym, którzy podjęli wyzwanie:). W szranki „zawodów” włączyli się  również rodzice.

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali legitymację MT EKSPERT (Ekspert Tabliczki Mnożenia).

DZIĘKUJEMY:)