WIZYTA
7 grudnia 2015
admin

Aktywny Mały Uniwersytet Latający

w koźmińskiej Jedynce

W dniu 4 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp., na zaproszenie dyrektora szkoły Bożeny Kulki, gościł  Aktywny Mały Uniwersytet Latający. Do szkoły przybyło 29 studentów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod opieką prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej. Studenci przeprowadzili 30 godzin zajęć dydaktycznych dla 341 uczniów naszej szkoły.

New Newton, H20 Kropla, chromatografia to tylko niektóre tematy lekcji, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. Wykorzystanie nowoczesnych technik, samodzielnie prowadzenie różnych doświadczeń przez uczniów, ruch i zabawa to atrybuty innego spojrzenia na naukę, które z bardzo dużym zainteresowaniem  zostały przyjęte zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Po zajęciach warsztatowych dla uczniów odbył się wykład dla nauczycieli i rodziców na temat „Motywowanie uczniów do nauki”, który wygłosiła prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, pracownik naukowy UAM w Poznaniu.

Propagowanie nauki w ciekawej formie to nie tylko uatrakcyjnienie procesu kształcenia, ale także motywowanie uczniów do podejmowania samodzielnego trudu odkrywania poprzez doświadczenia, to edukacja poprzez zabawę, z wykorzystaniem zwykłego makaronu i zabaw planszowych do bardziej zaawansowanych technik interaktywnych.

Dzięki AMUL uczniowie Jedynki mieli okazję doświadczyć zarówno nowatorskich metod nauki jak i niezapomnianych wrażeń.

Tekst i foto: B. Kulka