ZEBRANIA Z RODZICAMI
7 stycznia 2016
admin

Harmonogram zebrań z rodzicami

 

12 stycznia 2016 (wtorek)

klasy 0 – III   – godz. 16:00

 

13 stycznia 2016 (środa)

klasy IV i V godz. 16:00 – 16:15 ogólne zebranie rodziców w sali gimnastycznej nr 1

klasy VI godz. 16:30 – 16:45 ogólne spotkanie rodziców w sali gimnastycznej nr 1