WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
18 stycznia 2016
admin

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

19 listopada 2015r. o godz. 1300 odbył się szkolny etap

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy V i VI.

Test zawierał 13 zadań. Wśród nich były zadania zamknięte i zadania otwarte wymagające krótkiej oraz dłuższej odpowiedzi. Uczestnicy przystępujący do konkursu musieli wykazać się kompetencjami czytelniczymi, umiejętnością dokładnej interpretacji utworów, a także umiejętnością poprawnego wypowiadania się w różnych formach.

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 75% czyli 30 punktów.

Do dalszego etapu zakwalifikowały się trzy uczennice:

Marianna Bączyk z klasy Va

Marcelina Krupa z klasy VIa

Agnieszka Kieliba z klasy VIb

które wezmą udział w kolejnym, rejonowym etapie konkursu.

Gratulujemy!