INFORMACJA
27 kwietnia 2016
admin

Informacja

2 maja 2016 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze od godz. 8:00 – 13:00