WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
6 grudnia 2016
admin

1 grudnia 2016 roku o godzinie 13.00 odbył się szkolny etap

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

W konkursie wzięło udział 29 uczniów klas V – VI Koźmińskiej „Jedynki”.

Uczniowie rozwiązywali test, przygotowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przez 90 minut. Zawierał on 22 zadania, w tym 17 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Rozwiązując zadania należało wykazać się sprawnością rachunkową oraz właściwą interpretacją i przetwarzaniem informacji tekstowych. Niezmiernie istotne okazało się również dobranie odpowiedniego modelu matematycznego do prostej sytuacji, stosując poznane wzory i zależności. Łącznie można było zdobyć 40 punktów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 75% punktów, czyli 30 punktów.

Zwycięsko z tej próby wyszła uczennica klasy VIa

MARIANNA BĄCZYK –

który 23 lutego 2017r. weźmie udział w kolejnym, rejonowym etapie konkursu.

GRATULUJEMY!!!