DYREKTOR SZKOŁY
12 września 2012
admin

Dyrektor Szkoły

przyjmuje pracowników oraz

rodziców uczniów w sprawach skarg

i wniosków w każdy poniedziałek

od godz. 1300 –1500

oraz w każdy pierwszy wtorek miesiąca

od godz. 1600 – 1700

 

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy dyrektor przyjmuje

w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 1300 –1500

 

W czasie nieobecności dyrektora

zastępuje go wicedyrektor szkoły.