PODZIĘKOWANIE
28 czerwca 2012
admin

Szanowni Rodzice w imieniu własnym oraz całej społeczności szkolnej

wyrażam głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc

i życzliwość okazaną naszej szkole w minionym roku szkolnym


Bożena Kulka – Dyrektor Szkoły