DZIEŃ 2 LISTOPADA
28 października 2012
admin

 

Dzień 2 listopada 2012 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła zapewnia opiekę świetlicową.