UKS JEDYNKA
2 grudnia 2012
admin

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”

W dniu 28 listopada 2012 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze podsumowujące dotychczasową działalność UKS Jedynka. Obecni na zebraniu zaproszeni Goście wysłuchali sprawozdania przedstawionego przez Prezesa Jacka Zawodnego.

Podczas spotkania przyznano podziękowania za wsparcie i wielokrotnie okazywaną życzliwość służącą rozwojowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Koźminie Wielkopolskim dla: Pana Macieja Bratborskiego, Pani Bożeny Kulki, Pana Sławomira Gruchały, Pana Albina Batyckiego, Pana Radosława Adamiaka, Pana Dariusza Praczyka, Pana Pawła Kulki, Pani Hanny Frankowskiej, Pani Sylwii Skowrońskiej, Pani Darii Drygas, Pani Anny Wiśniewskiej i Pana Wojciecha Ziemniaka.

Ponadto wyróżnienie „PRZYJACIEL UKS JEDYNKA” dla osób, które  w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju sportu w szkolnym klubie, dzieci przyznały dla: Pana Albina Batyckiego, Pana Dariusza Praczyka i Pana Radosława Adamiaka.

Podczas zebrania nie udało się jednak wybrać nowego Zarządu Klubu. Zwołano drugie zebranie na dzień 05 grudnia 2012 o godz. 17.00.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 03.2009-11.2012

1. Informacje o działalności

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” powstał,  z mojej inicjatywy, 30 marca 2004 r. W drugiej kadencji działalności, trwającej od 20 marca 2009 roku, podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego jednogłośnie w głosowaniu wybrano Zarząd Klubu: Prezes – Pan Jacek Zawodny, Zastępca Prezesa – Pan Radosław Adamiak, Sekretarz – Pani Sylwia Skowrońska oraz Członkowie – Pani Hanna Frankowska i Pan Paweł Kulka.

Podstawowym celem Klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych.

Klub swoje zadania realizuje w szczególności poprzez: prowadzenie i organizowanie szkolenia uczniów, organizowanie zawodów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, organizację letniego i zimowego wypoczynku, współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie kultury fizycznej.

W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” wykwalifikowani instruktorzy przeprowadzili wiele zajęć sportowo-rekreacyjnych. Odbywały się one z: piłki nożnej, piłki ręcznej, unihokeja i tenisa ziemnego. Na zajęcia tygodniowo przychodziło średnio 70 dzieci. Nasi zawodnicy zdobyli wiele cennych laurów sportowych promując Szkołę Podstawową Nr 1, Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. i Powiat Krotoszyński.

2. Współpraca z klubami i organizacjami

Podjęliśmy współpracę klubami i organizacjami: IKS „Spartakus” Koźmin Wlkp., UKS „Błyskawica” Niechanowo, UKS „Victoria” Gułtowy, UKS „Doliwa” Rozdrażew, UKS „Borek”, UKS „Kotlin”, MKS „Zagłębie” Lubin, UKS „Huragan” Nowe Skalmierzyce, UKS „Nike” Kalisz, UKS „Batory” Ostrów Wlkp., Fundacja Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie, Wielkopolski Związek Unihokeja w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu, Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu, Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie.

3. Organizacja kursów instruktorskich

Najważniejszą inicjatywą w 9-letniej działalności UKS „Jedynka” była organizacja, wspólnie z Polską Akademią Sportu w Warszawie, KURSU INSTRUKTORA PIŁKI RĘCZNEJ dla 19 nauczycieli, z tego 14 z gminy Koźmin Wlkp. zakończonym w marcu 2010.

W związku z dużym zainteresowaniem i potrzebą podnoszenia kwalifikacji od 28.06 do 05.07.2010 w Koźminie Wlkp. odbył się KURS INSTRUKTORA UNIHOKEJA, w którym wzięło udział 19 uczestników, m.in. z  Warszawy, Bydgoszczy, Poznania, Nowego Sącza, Gostynia, Pleszewa i innych miejscowości.

Organizatorami kursów byli:

– Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Warszawie

– Polska Akademia Sportu w Warszawie

– Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Koźminie Wlkp.

4. Działalność charytatywna

Przeprowadzono następujące akcje charytatywne:

– III 2009 – zorganizowano turniej siatkówki podczas Gali Sportu Uczniowskiego z okazji V-lecia istnienia klubu „Zagrajmy wspólnie dla Darii” uczennicy naszej szkoły, która miała przejść zabieg przeszczepu wątroby

– XII 2011 – przeprowadzono zbiórkę darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”

– VII 2011 – zorganizowano obóz sportowo-rekreacyjny dla 38 dzieci z terenów po powodziowych z Zagłoby (gmina Wilków)

Organizatorami obozu były:

– Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

– Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety-Prowincja Poznańska

– Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Koźminie Wlkp.

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.

– Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

5. Obozy i zimowiska

Klub zorganizował: 4 letnie obozy w latach 2007, 2008, 2010 i 2011, Ferie z Jedynką – wyjazd na basen do Oleśnicy w 2008 roku, zimowisko w Niechanowie w 2009 roku oraz wyjazd na mecz Lecha z Legią Warszawa w 2012.

6. Projekty

Dzięki mojemu złożonemu projektowi do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie Departamentu Sportu Powszechnego w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” popartego pozytywną oceną Polskiego Związku Unihokeja za osiągane wyniki na poziomie województwa wielkopolskiego i duże zaangażowanie w popularyzację tej gry w powiecie krotoszyńskim w dniu 15 grudnia 2004 roku przekazano nieodpłatnie na własność Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jedynka” komplet sprzętu do gry w unihokeja za łączną kwotę 3.143,94 zł.

Od kilku lat próbuję również doprowadzić do zakup band do gry w unihokeja. W końcu się udało. 21 listopada br. dowiedziałem się, że moje działania zostaną sfinalizowane. W najbliższym czasie z Nowego Targu zostaną przywiezione do Koźmina Wlkp. bandy, które spowodują jeszcze większy rozwój tej gry w powiecie krotoszyńskim.

Wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystki oraz Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” zorganizowaliśmy obóz sportowo-rekreacyjny do Żerkowa w terminie 02-15.07.2009 w ramach projektu „Sportowe wakacje”, którego celem było przeciwdziałanie agresji.

Niewątpliwym sukcesem było pozyskanie w grudniu 2009 roku funduszy z programu „Sport wszystkich dzieci” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a środki finansowe pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację projektu, Wielkopolskiej Ligi Unihokeja – cyklu rozgrywek unihokeja pod hasłem „Sport, uśmiech, zabawa, unihokej to dla nas ważna sprawa”.

7. Wielkopolski Związek Unihokeja

W grudniu 2009 roku nasz klub brał udział w pracach, które doprowadziły do powołania Wielkopolskiego Związku Unihokeja w Poznaniu

8. Imprezy cykliczne

Niewątpliwym sukcesem jest organizowanie od 7 lat OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT  I CHŁOPCÓW  „O PUCHAR JEDYNKI” przy wsparciu Gminnego Ośrodka Sportu.

W roku 2012 w turnieju uczestniczyło 10 drużyn z Lubina, Kalisza, Ostrowa Wlkp., Nowych Skalmierzyc, Mokronosa i Koźmina Wlkp. W zawodach wzięło udział 135 dzieci.

Od 2009 roku do Koźmina Wlkp. zjeżdżają najlepsze drużyny z rejonu kaliskiego w unihokeju. W dniach 15 i 16 marca 2012 na hali sportowej w Koźminie Wlkp. odbyły się Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w unihokeju szkół podstawowych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Pan Maciej Bratborski.

W rejonowych mistrzostwach uczestniczyło 140 dzieci z 14 szkół z terenu Południowej Wielkopolski. Organizatorami dwudniowych mistrzostw był: Krotoszyński Szkolny Związek Sportowy  i Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”.

9. Wojewódzka konferencja metodyczna

W dniu 05 grudnia 2009 odbyła się wojewódzka konferencja metodyczna nt. „Unihokej w szkole i klubie – ćwiczenia, zabawy i gry w nauczaniu techniki gry w unihokeja. Przepisy gry w unihokeja, mechanika sędziowska”

Organizatorami konferencji byli:

– Wielkopolski Związek Unihokeja w Poznaniu

– Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie

– Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp.

– Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu

– Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp.

– Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Koźminie Wlkp.

10. Finanse

Od 2005 roku systematycznie otrzymujemy dofinansowanie na działalność statutową od Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Warto nadmienić, że nie da się wycenić pomocy osób życzliwych, które pomagały w różny sposób i zawsze kiedy o to prosiliśmy.

11. Promocja

Dla promocji klubu na wszystkich dokumentach zamieszczany jest logotyp, który przedstawia prostokąt na pomarańczowym tle, a w nim elipsa na białym tle z nazwą stowarzyszenia.

Uczniowski Klub Sportowy prowadzi od 2005 roku stronę internetową, na której z różną częstotliwością zamieszcza informacje z działalności.

Współpracujemy z gazetami: „Echo Koźmina”, „Gazeta Lokalna Krotoszyn”, „Gazeta Krotoszyńska”, „Rzecz Krotoszyńska” i „Informacje Krotoszyńskie”

W grudniowym numerze „Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego”, ogólnopolskiego czasopisma dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, ukaże się artykuł o szkolnej kulturze fizycznej i działalności uczniowskich klubów sportowych na przykładzie UKS „Jedynka. Na wiosnę w tym samym czasopiśmie opublikowany zostanie artykuł o rywalizacji sportowej i przeciwdziałaniu agresji w sporcie poprzez grę w unihokeja. Autor obydwu artykułów: Jacek Zawodny

Nasz klub było organizatorem lub współorganizatorem dużych ogólnopolskich imprez, m.in.:

– Poznań Floorball Open (2009 rok)

– Polska biega (2010)

– Jarocin Floorball Festival (2012 rok)

– Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Koźminie Wlkp. (od 2005 roku)

12. Perspektywy rozwoju

Zawsze mogłem liczyć na pomoc merytoryczną i chęć spotkania w celu omówienia bieżącej działalności klubu. Gdyby nie oddanie i poświęcanie własnego czasu wielu ludzi z pewnością nie udałoby się osiągnąć wysokiego poziomu sportowego i organizacji wielu imprez.

Bardzo dobra współpraca Zarządu Klubu i jego Członków wróży dalszy rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych na terenie Ziemi Koźmińskiej.

Pewnie nie wszystko udało się tak, jakbyśmy chcieli. Ile udało nam się zrobić przez    9 lat oceńcie Państwo sami. Ustępując z funkcji Prezesa Zarządu dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę.

Przygotowanie i opracowanie sprawozdania:

Jacek Zawodny

Foto: Hanna Szymura