KOCHAJ OJCZYZNĘ, BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB
20 grudnia 2012
admin

W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim po raz pierwszy przyłączyli się do akcji. „Tydzień Chleba Na Zakwasie”. W jego organizację zostali zaangażowani nauczyciele, uczniowie oraz osoby ze środowiska lokalnego. Wszystkie kroki podjęte podczas “Tygodnia Chleba Na Zakwasie” zostały ustalone wcześniej przez działający w naszej szkole  Zespół Promocji Zdrowia. Zespół ten podjął inicjatywę przeprowadzenia projektu edukacyjnego pt. “Od ziarenka do bochenka”, który jednogłośnie został zatwierdzony przez członków Rady Pedagogicznej. Zaplanowane działania podzielono na kilka etapów:

  • Dzień Patrona Szkoły połączony z wystawą, promocją i degustacją naturalnego chleba żytniego. Wydarzenie to przyciągnęło wielu widzów, swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście – Jego Ekscelencja Bp Teofil Wilski, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca ks. Zygmunt Lewandowski, p. burmistrz Maciej Bratborski. Akcję wspierały miejscowe piekarnie.
  • “Jak jesz, tak się czujesz” – pogadanki z uczniami na temat chleba i jego wartości odżywczych.
  • Konkurs plastyczno-techniczny dla klas I-VI  pt. ,,Piekarczyk, piekareczka, młynarczyk, młynareczka-postać stojąca”. Zadaniem uczniów było wykonanie  postaci – stojących – z dowolnego materiału z wyjątkiem chleba. Wystawa prac w szkole.
  • Konkurs recytatorski – proza i poezja – o tematyce związanej z chlebem dla klas II-IV
  • Lekcja muzealna pt. “Chleb, od ziarenka do bochenka”. Wycieczka klas Ia, Ib do Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczka w Krotoszynie. Dzieci miały okazję zapoznać się z historią chleba w Polsce, z przysłowia­mi i wierszami, których przewodnim tematem jest chleb.

Jak szkoła szczycąca się mianem Szkoła Promująca Zdrowie (certyfikat uzyskaliśmy w listopadzie 2009 roku) jesteśmy otwarci na wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej naszych uczniów. Wszystkie działania miały na celu dostarczenie jak najwięcej informacji o zdrowym sposobie odżywiania, przypomnienie dawnych tradycji związanych z wypiekiem chleba oraz poszanowaniu tra­dycji, a co za tym idzie szacunku do chleba. Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko społeczności szkolnej, ale i lokalnej.